BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi

 

Dekan'ın Mesajı

Sevgili Hukuk Fakültesi Öğrencileri,

Fakülteniz kurulalı 25 yıl geçmiş; kuruluş sürecini tamamlamış saygın bir eğitim ve bilim kurumu olduğunu kanıtlamıştır. Artık Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezun öğrencileri hukuk bilimi ile ilgili mesleklerde yetişkin bir hukukçu olarak fakültesinin adını gururla taşımaktadır. Çünkü Başkent Üniversitesinin kuruluş amacı, bu amacı gerçekleştirmek için üslendiği görev, ülkesine ve milletine bağlı, dürüst, erdemli ve nitelikli insan yetiştirme ilkesi ile yoğrulmuş bir üniversite ortamından ışık almıştır. Bu ışığın kaynağı yüce Atatürk’ün Türk Milletine duyduğu güven ve ona gösterdiği ilke ve hedeflerdir. Bunun için yapmamız gereken, yaşadığımız geçmişi her yönüyle anlamak ve yorumlamak, geleceğe hukukun üstünlüğüne inanarak, insan hak ve hürriyetlerine bağlılıkla bakan, “Adalet mülkün temelidir”, o temel ki ilelebet bağımsız, eşitlikçi, hakça ve adil bir düzen içinde “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” pusulası ile karanlık günlerden aydınlığa koşan Türk devleti, Türkiye Cumhuriyeti olduğu inancını geliştirmek ve yaşatmaktır.

Hukuk bilimi eğitim ve öğretimi almak isteyen sevgili öğrenci adayları,

Yükseköğretime başlarken aldığınız karar için sizleri tebrik ediyorum. Öncelikle hukuk alanında eğitim alma kararınızla hayata bakışınız, bir ruhbilimci gibi insanı anlama, yaşanan hayatı daha da yaşanılası kılma için vazgeçilmez huzur ve güven ortamının sağlanması için olmazsa olmaz hukuki güvenlik ve adalet düzeninin bir ferdi, katkı sağlayacak bir meslek mensubu olma yolunu seçmiş bulunmaktasınız.

Tercih edeceğiniz Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öğretim üyesi kadrosu bakımından Türk Hukuk Fakülteleri arasında en üst sınıfta yerini almaktadır. Fakültemizde 11 Profesör, 5 Doçent, 10 Dr. Öğretim üyesi, 2 Öğretim görevlisi, 13 araştırma görevlisi, 4 idari personel tam zamanlı olarak görev yapmaktadır. Fakültemiz öğretim üyeleri, Türkiye’nin saygın Hukuk Fakültelerinde ve Yüksek yargı organlarında uzun yıllar hukuk bilimi yapmış, çok sayıda hukukçunun yetişmesinde görev almış, yargı faaliyetinde bulunmuş tecrübeli hukukçulardan oluşmaktadır.

Hukukla ilgili mesleklere yönelik seçiminizle Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesini tercih etmenizde yanılmadınız. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde alacağınız hukuk eğitimi size geniş yelpazesi olan bir meslekler demeti sunacaktır. Fakültemizi bitirmekle adli yargı ve idari yargı teşkilatlarında hakim ve savcılık mesleklerini severek yapacaksınız. Yargının vazgeçilmez unsuru olan, savunma makamı görevini yerine getiren, dünyanın en eski ve en saygın bir mesleği olan avukatlık yapma imkanına kavuşabileceksiniz. Diğer taraftan yaptıkları iş olarak bir güven kuruluşu olan, hukuk fakültesi mezunlarının yapabileceği noterlik de kapılarını size açmaktadır. Kamu idaresinde başta kaymakamlık gibi yöneticilikler ile bütün kamu birimlerinde önemli bir meslek olan müfettişlikler için hukuk fakültesi mezunları başta aranan elemanlardır. Hukuk fakültesi mezunları için bir meslek sınırlaması yoktur; iktisadi hayatın içinde yer alan bütün iş ve işlemlerde, ticaret, sanayii, turizm, madencilik başta olmak üzere bütün sektörlerde hukuk danışmanları hukuki güvenliği sağlar. Bütün bu meslek ve iş imkanlarını Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans eğitimini almakla kazanabilirsiniz. Ayrıca hukuk biliminde derinlemesine uzmanlaşma isteğini de Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi kılavuzluğunda yüksek lisans ve doktora eğimi ile taçlandırabilirsiniz.

Küreselleşen dünyada geçerli bir yabancı dil bilgisi milletlerarası bütün münasebetlerde kişiye nitelik kazandırır. Bu bilinçle Fakültemizde dünyada iletişim dili olan İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. Fakültemiz hazırlık eğitimi dönemi ile birlikte 5 yıldır. Şüphesiz bu 5 yıllık eğitim süreci kısaltılabilir. Yeterli İngilizce dil bilgisine sahip öğrenciler hazırlık eğitiminden muaftırlar. Lisans eğitimi döneminde üstten ders almak sureti ile 3 veya 3,5 yılda eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimiz vardır. Lisans eğitimi süresince mevcut derslerimizin % 30’u İngilizce verilmektedir. Böylece yabancılarla olan hukuki ilişkilerde mezun öğrencilerimiz daha başarılı olabilmektedirler.

Geçmiş yıllarda fakültemizden mezun olan, bu yıl da mezun olacak olan onurlu hukukçuları, umutla gururla öğrenimlerine devam eden öğrencilerimizi, yine bu yıl fakültemizi tercih ederek ailemize katılacak olan adaylarımızı sevgi ile selamlarım.

 

                                                                                                                       Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN
                                                                                                                                     DEKAN