BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi

 

Sempozyum

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERE KAMUSAL BAKIŞ SEMPOZYUMU (06.04.2021)  TIKLAYINIZ.

GÜNCEL GELİŞMELER IŞIĞINDA KAMU HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI SEMPOZYUMU 
(12.05.2022) TIKLAYINIZ.