BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi

 

Tanıtım

MİSYON 

Misyonumuz; öğrencilerimize kaliteli ve modern bir hukuk eğitimi verilmesi suretiyle ülkemize, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünü benimseyen, araştırmacı, sorgulayıcı, çalışkan, üretken, insan haklarına duyarlı, evrensel hukuka saygılı, Atatürk ilkelerine bağlı, üst düzey hukuk bilgisi ve genel kültüre sahip parlak hukukçular kazandırmaktır.

VİZYON 

Vizyonumuz; misyonumuz doğrultusunda Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin akademisyenlerince ortaya konulan akademik çalışmalar ve mezunlarımızın başarıları sayesinde fakültemizin ismini ulusal ve uluslararası platformda sıklıkla duyurmak, oluşturulacak, Başkent Ekolünü eğitim sektöründe en ön sıralara taşımaktır. İşte bu vizyonumuza yönelik olan amaçlarımıza ulaşmamızı sağlamak için öğrencilerimize sunulan eğitimin kalitesini her geçen gün daha da yükseltmek temel yaklaşımımızdır.

Fakülte Hakkında
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1997?1998 akademik yılında öğretim hayatına başlamıştır. Ülkemizde hukuk fakültelerine çok büyük talep olmasına karşın, çağdaş ve yeterli bir hukuk eğitimi verebilmek ve yüksel kalitede öğrenci almak amacıyla kontenjanımız sınırlandırılmaktadır. Başarılı öğrencilere üniversite yerleşme merkezi aracılığıyla burs verilmektedir. Nitekim öğretim yılına başladığımız 1997-1998 öğretim dönemi ve sonraki tüm öğretim dönemleri dahil olmak üzere kontenjanlarımız tamamen dolmuştur. Fakültemizde öğretim %30 İngilizce yapılmaktadır. Ancak, günümüzde hukukun uluslararası boyuta ulaşması ve bir hukukçunun uluslararası alanda geçerli bir yabancı dili çok iyi bilmesi gerektiğinden, yabancı dili çok iyi bilmeyenler için İngilizce Hazırlık Programı uygulaması getirilmiştir. Hazırlık Programında verilen yabancı dil öğrenimine dört yıllık eğitim öğretim süresince de devam edilmektedir. 

Iyi bir hukukçu olabilmek için, yabancı dil ile birlikte geniş bir genel kültüre ve bilgisayar kullanma yeteneğine de sahip olmak gereklidir. Bu amaçla Fakültemizde özellikle eğitim-öğretimin ilk yıllarında genel kültür ve bilgisayar kullanımı derslerine ağırlık verilmektedir. 
Modern bir hukuk eğitim ve öğretimi için sözü edilen bilgiler ve edinilmesi zorunlu olan hukuk bilgilerinin dışında, ekonomi, işletme, muhasebe ve uluslararası hukuk gibi bilgilere de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilgilerin öğrencilere verilmesi ise seçmeli derslerle yapılmaktadır. 
Fakülte bünyesi içinde özel olarak tesis edilmiş olan mahkeme (duruşma) salonunda, öğrencilere öğrendikleri teorik bilgileri bir senaryo dahilinde kullanma olanağı sağlanmaktadır.

Tüm eğitim programlarında olduğu gibi, öğretim elemanlarının kalitesi öncelikli öneme sahiptir. Fakültemiz dalında çok tanınmış öğretim elemanlarına sahiptir.

Bütün bu imkânlarla, Ülkemize bir yabancı dili çok iyi bilen, geniş genel kültüre ve bilgisayar kullanma yeteneğine sahip, gerektiğinde kullanılabilecek ekonomi ve uluslararası hukuk bilgilerini kendisinde toplamış ve üst düzeyde hukuk bilgisi edinmiş hukukçular kazandırılmaya çalışılmaktadır