BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi

 

Dekan'ın Mesajı

                                                                                                                                          11 NİSAN 2019

Sevgili gençler,

Hukuk Fakültelerinin temel işlevi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasal düzeninin hukuk yoluyla korunmasının güvencesi olmak üzere, yeterli sayıda ve nitelikli hukukçuların yetiştirilmesidir. Bu bağlamda, her türlü hukuksal eylem ve işlemlerin daha başlangıçta hukuka uygunluğunun sağlanmasından, dolayısıyla hukuksal uyuşmazlıklarının önlenmesinden veya yargı yoluna başvurulmasına gerek kalmadan çözümlenmesinde, gerek gerçek ve tüzel kişilerin, gerekse kamu ve özel kurumların, avukat unvanına ve güvencesine sahip olan hukuk danışmanlarının önemli sorumlulukları vardır. Hukuksal uyuşmazlıkların yargı yoluyla çözümlenmesinde ve suçların kovuşturulmasında ise, yargıç, savcı ve avukat unvan ve güvencesine sahip hukukçuların önemli sorumlulukları vardır. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, işte bu genel çerçevede, çağdaş düzeyde hukuk ve yabancı dil bilgisine sahip nitelikli hukukçular yetiştirmek üzere elinden gelen çabayı sürdürmektedir.

İnsanı diğer canlılardan ayıran önemli bir unsur, yeteneğiyle orantılı olarak, taşımakta olduğu sorumluluktur. Bu sorumluluğun önemli bir bölümü, hukuk alanını ilgilendirmektedir. Hukuk öğrenimi, bu nedenle, bilgi ve deneyime dayalı olarak, büyük bir irade gücünü, çabayı, sabır ve kararlılığı, muhakeme yeteneğini, dürüstlüğü ve güçlü bir adalet duygusuna sahip olmayı gerektirmektedir.

Hiç bir hukuk kuralı, ihlal edilmeyeceğinin mutlak güvencesini sağlayamaz. Bir hukuk kuralının ihlali, o kuralın geçersizliği anlamına gelmez. Asıl önemli olan, bir hukuk kuralının ihlal edilmiş olmasından çok, sorumluluk ve yaptırım mekanizmalarının gereği gibi işletilememesinden kaynaklanır. Zira, “demokratik düzen” gibi, “hukukun üstünlüğüne dayalı devlet” kavramı da kendiliğinden işleyen bir düzen değildir. Demokratik hukuk devletinin işlevsel olabilmesinin temel güvencesi, etkin bir milli eğitim düzeninin eseri olarak, çağdaş hukuk kültürüne sahip ortalama bir toplumsal yapının oluşturulabilmesidir: Hukuk kavramlarını, kurallarını, ilke ve yöntemlerini, dilediğimiz şekilde uygulayamayız, esnetemeyiz, askıya alamayız veya yok sayamayız. “Hukuka uymak” başka, “hukuka uydurmak” başkadır. Birincide hukukun üstünlüğü, ikincide ise uyduruk bir hukuk kültürü ortaya çıkar. Hukukun, sadece bir formalite, yani, “kitabına uydurma” olarak algılandığı bir toplumda ve düzende işlevselliği olamaz. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, bu genel düşüncelere dayalı, çağdaş bir adalet ve hukuk anlayışını genç hukukçu adaylarına aktarma çabası içindedir.

İşte bu genel çerçevede, sadece sınav dönemlerinde değil, öğrenim sürenizin tamamında, tüm derslere ve uygulamalı çalışmalara devam ederek ve bilgi, görgü, sorgulama ve muhakeme yeteneğinizi geliştirme ve güçlendirme odaklı olarak, zamanınızı iyi – etkili yöneterek, kararlı, sabırlı ve düzenli bir şekilde çalışmanızı tavsiye ediyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimi sunuyorum.

 

                                        Prof. Dr. Sadi ÇAYCI

                                                    Dekan