Prof. Dr. TEVFİK FİKRET EREN

Medeni Hukuk Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1730
E-Posta : erenf[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1961), Ankara Üniversitesi, Hukuk
 • Lisans (1956), Ankara Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


 • ÖZEL HUKUK

 • MEDENİ HUKUK

Kitaplar


 • Eren F, Yücer Aktürk İ. Türk Miras Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınevi; 2019

 • Eren F. Fikret EREN editors. Mülkiyet Hukuku. Ankara: Yetkin; 2014

 • Eren F. Fikret EREN editors. Toprak Hukuku. Ankara: Yetkin; 2014

 • Eren F. Fikret EREN editors. Borçlar Hukuku. Ankara: Yetkin; 2014

Makaleler


 • Eren F. İsimsiz Bazı Sözleşme Türleri. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015; 1(1):67-129.

Bildiriler


 • Eren F. İsimsiz Sözleşmelerin Genel Teorisi. Türk Borçlar Hukuku Açısından İsimsiz Sözleşmeler: Başkent Üniversitesi; 08/04/2021

 • Eren F. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi. İnşaat Hukukunun Güncel Sorunları: ; 26/04/2019

 • Eren F, Baipınar V. Genel İşlem İartlarında İçerik Denetimi. Genel İşlem Şartları Sempozyumu: Yaşar Üniversitesi Yeni Bina 010 No.lu Salon; 17/04/2015 - 18/04/2015