Doç. Dr. SEMA ÇÖRTOĞLU KOCA

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1712
E-Posta : sema[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2008), Ankara Üniversitesi, Hukuk
 • Yüksek Lisans (2001), Ankara Üniversitesi, Hukuk
 • Lisans (1999), Ankara Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


 • HUKUK

 • DEVLETLER ÖZEL HUKUKU

Kitaplar


 • Çörtoğlu Koca S. Evliliğe ve Ebeveyn Sorumluluğuna İlişkin Konularda Milletlerarası Yetki ve Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Brüksel II-A Tüzüğü. In:Işıl Özkan/ Ceyda Süral/ Uğur Tütüncübaşı editors. Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku. Ankara: Adalet Yayınevi; 2016. p.234-278.

 • Çörtoğlu Koca S. Zayıf Tarafın Korunduğu Sözleşmelerde Mahkemelerin Milletlerarası Yetkisi. Ankara: Yetkin Yayınları; 2016

 • Çörtoğlu Koca S. Sema Çörtoğlu Koca editors. Teknoloji Transfer Sözleşmelerinden Doğan Kanunlar İhtilafı. Ankara: Yetkin; 2013

Makaleler


 • Çörtoğlu Koca S. AB Üye Devletlerinde Covid-19 Aşılarının Ön Satın Alma Sözleşmeleri İçin Viyana Satım Antlaşmasının (CISG'in) Uygulanabilirliği. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 2022; 21(1):138-166. ( Web of Science Core Collection )

 • Çörtoğlu Koca S, Yücer Aktürk İ. Yabancı Unsurlu Miras İlişkilerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Mirasın Reddine Uygulanacak Hukuk. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018; 4(2):11-32.

 • Çörtoğlu Koca S. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Uyarınca Yabancıların Türkiye'de İkameti ve Uzun Dönem İkamet İznine İlişkin Değerlendirmeler. Ankara Barosu, 2016; 74(2):41-88.

 • Çörtoğlu Koca S. Boşanma, Ayrılık ve Evliliğin Butlanı Davaları ile Velâyete İlişkin Davalarda Milletlerarası Yetki Sorunu. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016; 20(2):209-268.

 • Çörtoğlu Koca S. Türk ve Avrupa Birliği Hukukunda Yer Alan Düzenlemeler Uyarınca Halefiyete Uygulanacak Hukuk. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015; 19(1):53-86.

 • Çörtoğlu Koca S, Kavşat C. Geçici Koruma Yönetmeliği Uyarınca Geçici Koruma Kararının Kapsamı , Alınması ve Sona Ermesi. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015; 1(1):329-366.

 • Çörtoğlu Koca S. Franchise Sözleşmelerinde Esasa Uygulanacak Hukuk ve Mahkemelerin Milletlerarası Yetkisi. Prof. Dr. Tuğrul Arat'a Armağan, 2012; :749-780.

 • Çörtoğlu Koca S. Milletlerarası Özel Hukukta Araştırma-Geliştirme(Ar-Ge) Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk. Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, 2009; 9(3):95-112.

 • Çörtoğlu Koca S. Conflict of Laws on Environmental Liability Law. Ankara Bar Review, 2009; 2(2):23-32.

 • Çörtoğlu Koca S. Danışmanlık Sözleşmesinin Esasına Uygulanacak Hukuk. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2009; 11(1):233-256.

 • Çörtoğlu Koca S. Milletlerarası Özel Hukuka göre Açık Denizlerde Meydana gelen Çevre Kirliliğine Uygulanacak Hukuk. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2009; 9:783-814.

 • Çörtoğlu Koca S. Milletlerarası Ticari Tahkimde Hakem Tayin Yöntemleri ve Ücretleri. Prof.Dr. Turgut Akıntürk'e Armağan, 2008; :649-682.

Bildiriler


 • Çörtoğlu Koca S. Cismani Zararlara İlişkin Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi. Akit Dışı Kusursuz Sorumlulukta Bedensel Zararlar Uluslararası Kongresi: ; 19/11/2018 - 22/11/2018

 • Çörtoğlu Koca S. Tüketici Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklrada Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi. Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Meseleler: Antalya Bilim Üniversitesi; 18/04/2018 - 20/04/2018

 • Çörtoğlu Koca S. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi. Türkiye Kırgızistan Hukuk Haftası: Başkent Üniversitesi; 24/03/2018 - 28/03/2018

 • Çörtoğlu S. Sigorta Sözleşmelerinde Mahkemelerin Milletlerarası Yetkisi. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Seminer Çalışmaları: Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi; 17/04/2013

 • Çörtoğlu S. Teknoloji Transfer Sözleşmelerinden Doğan Kanunlar İhtilafı. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Seminer Dizisi: Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi; 03/04/2008

 • Çörtoğlu S. Conflict of Laws Originating from Technology Transfer Contracts. CIER Conference: Utrecht University, Mollengraff Institute; 01/08/2005