Öğr.Gör. ALİ ORHAN TEKİNSOY

İdare Hukuku Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1734
E-Posta : tekinsoy[at]baskent.edu.tr
  • Yüksek Lisans (2001), Ankara Üniversitesi, Hukuk
  • Lisans (1998), Ankara Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


  • KAMU HUKUKU

  • HUKUK

Bildiriler


  • Tekinsoy AO. Tıpta İnovasyonun Hukuksal Sınırları. EMSA İStanbul Tıpta İnovasyonlar Kongresi: ; 29/05/2021 - 30/05/2021

  • Tekinsoy AO. Hukuksal Boyutuyla Teletıp. 12. Medikolegal Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumu: ; 17/12/2020

  • Tekinsoy AO. Acil Olgulara Müdahalede Hukuksal Çerçeve. Medikolegal Düzlem 11. Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumu: Ankara Üniversitesi; 01/10/2019 - 30/09/2020

  • Tekinsoy AO. Hasta Mağduriyetini Giderme Uygulamaları. 10.Geleneksel Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumu: Türkiye Barolar Birliği; 05/12/2018