Araş.Gör. CEMRE BELÇİM GÖLBAŞI

Genel Kamu Hukuku Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1707
E-Posta : cbelcimgolbasi[at]baskent.edu.tr
  • Lisans (2019), Ankara Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


  • GENEL KAMU HUKUKU

  • İNSAN HAKLARI

Makaleler


  • Gölbaşi CB. Güney Kore Devlet Düzeni Üzerine Bir İnceleme: Kore Toplumunun Farklı Siyasal Dönüşümlerinin Sonuçları. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2022; 8(2):465-486.

  • Gölbaşi CB. Türk Hukuku Mevzuatı ve Farklı Felsefeler Açısından Cinsel İstismar Tasarısı. Güncel Hukuk, 2016; (12):56-57.

Bildiriler


  • Gölbaşi CB. Toplumun Adalet Beklentisi: Olan ve Olması Gereken. Umut Vakfı Araştırma Merkezi 8. Hukukun Gençleri Sempozyumları Dizisi: "Adalet, Hukuk ve Cezasızlık": ; 24/11/2017 - 25/11/2017

  • Gölbaşı CB. Medyada Kadını Tanımlamanın Yolları: Toplumsal Cinsiyetçi Dayatmalar. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu: ; 10/03/2017 - 11/03/2017