Dr. Öğr. Üyesi GAMZE OVACIK

Milletlerarası Hukuk Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1741
E-Posta : gamzeovacik[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2021), İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi, Hukuk
 • Yüksek Lisans (2007), Amsterdam Üniversitesi, Hukuk
 • Lisans (2006), İhsan Doğramaci Bilkent Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


 • MILLETLERARASI KAMU HUKUKU

 • İNSAN HAKLARI HUKUKU

Projeler


 • Ovacık G. Project on Global Asylum Governance and the European Union?s Role (?ASILE?). ", Brüksel", Avrupa Komisyonu", .

Kitaplar


 • Ovacık G. Turkish Judicial Practices on International Protection, Removal and Administrative Detention in Connection with Safe Third Country Practices. Ankara: Oniki Levha; 2021

 • Ovacık G. Uluslararası Çevre Hukuku ve Yönetişimi Bağlamında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolleri. In:Uluslararası Çevre Hukuku ve Politikaları. Ankara: Yetkin; 2021

 • Özkaya Özlüer I, Ovacık G, Bozkurt E. Çevresel Konularda Bilgiye Erişim Rehberi ve Aarhus Sözleşmesi. Ankara: Ekoloji Kolektifi Derneği; 2018

 • Ovacık G. Küresel İklim Değişikliği Yükümlülükleri Hakkında Oslo İlkeleri ve İklim Adaleti Mücadelesinde Uluslararası ve Yabancı Mahkeme Kararları. Ankara: Ekoloji Kolektifi Derneği; 2017

Makaleler


 • Ovacık G. Compensation for Unlawful Practices related to Administrative Detention of Foreigners in Turkey. Public and Private International Law Bulletin, 2021; 41(1):41-62.

 • Ovacık G. Turkish Judiciary?s Interpretation of ?Risk of Absconding? as a Ground for Detention for the Purpose of Removal. Nijmegen Migration Law Working Papers Series, 2020; 2020(2):-.

 • Ovacık G. A Judicial Review of the De Facto Detention of Foreigners in Turkey. Border Crossing, Vol 10 (2), July-December 2020, pp. 143-153, 2020; 10(2):143-153. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Ovacık G. Türk Anayasa Mahkemesinin İçtihadı Işığında Sınır Dışı Kararlarına Karşı Yargısal İtirazın Hukuki Etkisi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2020; 26(2):1047-1062.

 • Ovacık G. Compatibility of the Safe Third Country Concept with International Refugee Law and its Application to Turkey. Perceptions Journal of International Affairs, 2020; 24(1):61-80.

Bildiriler


 • Ovacık G. «Chain-Externalisation» of Migration Policies in the Context of EU-Turkey Relations. Seminar organized by Lund University Faculty of Law: Lund-İsveç; 06/09/2022

 • Ovacık G. Türkiye?de Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma. ASAM Göç Akademisi: Ankara-online; 09/08/2022 - 12/08/2022

 • Ovacık G. Chain-Externalisation of Migration Policies in the Context of EU-Turkey Relations. Refugee Law Initiative 6th Annual Conference: Londra-online; 29/06/2022 - 01/07/2022

 • Ovacık G. İklim Mültecilerinin Uluslararası Hukuktaki Yeri. Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı: Ankara; 26/05/2022 - 29/05/2022

 • Ovacık G. İklim Adaletinin Göz Ardı Edilen Yanı: İklim Mültecileri. Çevre ve İklim Adaleti Konferansı: İstanbul-online; 26/05/2022 - 27/05/2022

 • Ovacık G. İnsan Hakkı Olarak Mülkiyet: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında bir Analiz. Güncel Gelişmeler Işığında Kamu Hukukunda Mülkiyet Hakkı Sempozyumu: Ankara-onine; 12/05/2022

 • Ovacık G. ULUSLARARASI KORUMA, SINIR DIŞI VE İDARİ GÖZETİM HAKKINDA TÜRK YARGI PRATİKLERİ. Türkiye Adalet Akademisi (TAA) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Ofisi arasındaki Eğitim İş Birliği Protokolü çerçevesinde eğitici eğitimi: İzmir; 12/05/2022 - 15/05/2022

 • Ovacık G. Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin 1951 Sözleşmesi Uyarınca Mülteci Korumasının Haricinde Tutulma. Uluslararası Göç ve Mülteci Hukuku Sempozyumu: Mersin-hybrid; 11/05/2022 - 12/05/2022

 • Ovacık G. Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1951 Sözleşmesi Uyarınca Mültecilerin Koruma Haricinde Tutulması. Suriye'de İşlenen Suçların Yargılanması ve Suç Faillerinin İltica Sistemi Dışında Tutulması Sempozyumu: İstanbul-online; 07/05/2022

 • Ovacık G. İklim Mültecilerinin Uluslararası Hukuktaki Yeri. Eko-İklim Zirvesi: Ankara; 30/03/2022 - 31/03/2022

 • Ovacık G. Türk Anayasa Mahkemesinin İçtihadı Işığında Sınır Dışı Kararlarına Karşı Yargısal İtirazın Hukuki Etkisi. Göç ve Milletlerarası Özel Hukuku Sempozyumu: Ankara; 08/06/2021 - 10/06/2021

 • Ovacık G. Analysis of Problematic Legal Issues in Turkish Case Law on Asylum. ASYFAIR Conference 2021 Adjudicating Refugee Claims in Practice, Advocacy and Experience at Asylum Court Appeals: University of Exeter; 06/06/2021 - 07/06/2021

 • Ovacık G. Uluslararası Mülteci Hukukunda Güvenli Üçüncü Ülke Kavramı ve AB-Türkiye İlişkileri Bağlamında Uygulanması. Türkiye, AB ve Ötesine ilişkin Perspektifler Lisansüstü Öğrenci Konferansı: İstanbul; 20/02/2021 - 21/02/2021

 • Ovacık G. Türkiye?de Mültecilerin Güvenlik Algısı: Hukuki Boyutun Etkisi. II. Göç Çalışmaları Lisansüstü Öğrenci Konferansı: İstanbul; 19/12/2020 - 21/12/2020

 • Ovacık G. Türkiye?de Uluslararası Koruma, Geçici Koruma ve İltica. Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Göç Akademisi: Ankara; 03/10/2020 - 04/10/2020

 • Ovacık G. The Role of Turkish Judiciary in Refugee Recognition. Recognising Refugees Workshop: Berlin; 08/12/2019 - 09/12/2019

 • Ovacık G. ?Lecture 1: Inputs of International Organizations for Syrians in Turkey?, ?Lecture 2: New Challenges to Refugee Law: Climate Refugees?, ?Lecture 3: UNRWA and its Mandate?. İstanbul Uluslararası Hukuk Merkezi 3. Uluslararası Hukuk Kış Akademisi: İstanbul; 30/01/2019 - 01/02/2019

 • Ovacık G. AB?nin Düzensiz Göç Politikalarıyla ilgili Son Gelişmeler. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü için Düzensiz Göç Çalıştayı: Erzurum; 23/12/2018 - 25/12/2018

 • Ovacık G. Compatibility of Safe Third Country Concept with International Refugee Law and its Application to Turkey. International Workshop Series on Migration, Mixed Migration Flows and the Changing Dynamics of Migration Research: İstanbul; 10/12/2018 - 11/12/2018

 • Ovacık G. Anayasa Mahkemesinin Mülteci Hukukuna ilişkin İçtihadı. Kartepe Zirvesi Göç, Mülteciler ve İnsanlık: Kartepe; 10/10/2018 - 14/10/2018

 • Ovacık G. Impact of EU Policies for Externalization of Migration Control on Turkey: Refugee Protection in Turkish Case Law. International Migration Conference, EU at the Crossroads of migration, critical reflections on the `refugee crisis? and new migration deals: Utrecht; 23/05/2018 - 26/05/2018

 • Ovacık G. Turkey?s Engagement with and Role in Shaping International Law on Asylum and Migration. Turkey and International Law History, Present and Future Conference: İstanbul; 15/12/2017 - 17/12/2017

 • Ovacık G. Türkiye'de Yabancıların Hukuki Sorunları. ELSA Günü Sınırların Ötesinde Adalet Forumu: Ankara; 03/12/2017 - 04/12/2017