Dr. Öğr. Üyesi DUYGU MERKİ ÇOKSEZEN

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1743
E-Posta : duygumc[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2021), Ankara Üniversitesi, Hukuk
 • Yüksek Lisans (2010), Ankara Üniversitesi, Hukuk
 • Lisans (2006), Ufuk Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


 • CEZA VE CEZA USUL HUKUKU

Kitaplar


 • Merki Çoksezen D. Bir Yığın Porno: Etiketleme Teorisi ve Capturing the Friedmans. In:Yener Ünver, Hale Akdağ, Kerem Öz editors. Kriminoloji Sinemaya Gidiyor Suç Teorisi ve Popüler Kültür. Ankara: Adalet Yayınevi; 2022. p.169-192.

 • Merki Çoksezen D. Fuhuş Suçu (TCK 227). Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2021

 • Merki Çoksezen D. Yargıçlar ve avukatlar. In:Adli Psikoloji ve Suç Psikolojisine Giriş. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2021

 • Merki Çoksezen D. Fuhşun Nitelendirilmesi Sorunu ve Yargının Buna Yaklaşımı. In:Prof. Dr. Nami Çağan Anısına Armağan. : ; 2020. p.605-622.

 • Candide Ş, Turan C, Yağmur D, Eröncel D, Doğan DÇ, Merki Çoksezen D, Ünsal HC, Çalkın HÇ, Uz OG, Değirmenci O, Batıkhan ÖG, Taşkın OE, Demir Ş, Erdoğan Y. Olgun Değirmenci, Şamil Demir, Hamdi Can Ünsal editors. Uzlaştırma Soru Bankası. Ankara: Adalet Basım Yayın Dağıtım; 2020

 • Merki D. Şike Suçu Açısından Teşebbüs Nevzat Toroslu'ya Armağan. In:Nevzat Toroslu'ya Armağan. Ankara: ; 2015. p.789-796.

Makaleler


 • Merki Çoksezen D. Türk Ceza Hukukunda Genel Ahlakın Cinsiyetçi Yorumu. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020; 5(1):947-960.

 • Hızır S, Merki D. Anonim Şirketlerde Borçlanma Yasağına Aykırılık Teşkil Eden Fiillerin Cezai Sonuçları. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014; 63(4):779-812.

 • Merki D. Türk Ceza Hukukunda Sapma. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013; 8(2):515-530.

Bildiriler


 • Merki Çoksezen D. Seks Ticaretinin İnsan Ticareti Suçu (TCK m.80) ve Fuhuş Suçu (TCK m.227) Kapsamında Cezalandırılması. Ankara Barosu XII.Uluslararası Hukuk Kurultayı 2022: ; 26/05/2022 - 29/05/2022

 • Merki Çoksezen D. Avukatın Ahz-u Kabz Yetkisini Kötüye Kullanmasının Zimmet ve Güveni Kötüye Kullanma Suçları Bağlamında Değerlendirilmesi:17.06.2021 Tarihli Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararının Tahlili. Güncel Gelişmeler Işığında Kamu Hukukunda Mülkiyet Hakkının Korunması Sempozyumu: ; 12/05/2022

 • Merki Çoksezen D. Mağdur Hakları ve Suç Mağdurlarının Desteklenmesi Bağlamında Suç Mağduru Kadın. Kadın Hakları Sempozyumu: ; 09/03/2022

 • Merki Çoksezen D. Mağdur Hakları ve Suç Mağdurlarının Desteklenmesi. Mağdur Hakları Sempozyumu: ; 10/12/2021

 • Merki Çoksezen D. Fuhuş ve Genel Kadın. II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu: ; 08/03/2019 - 09/03/2019