Araş.Gör. İBRAHİM ÇETİN

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1746
E-Posta : ibrahimcetin[at]baskent.edu.tr
  • Yüksek Lisans (2021), Ankara Üniversitesi, Kamu Hukuku
  • Lisans (2016), Ankara Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


  • CEZA VE CEZA USUL HUKUKU

Kitaplar


  • Çetin İ. Türk Ceza Hukukunda Haksız Tahrik. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2021

Makaleler


  • Çetin İ. Taksirli Suçlarda Failin Kişisel ve Ailevi Durumu Bakımından Şahsi Cezasızlık Sebebi ile Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep (TCK md.22/6). Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2022; 8(1):181-201.

Bildiriler


  • Çetin İ. Seri Katiller Üzerine Bir İnceleme. Seri Katiller Konferansı: Başkent Üniversitesi CEKAMER; 25/11/2019