Araş.Gör. BENGİSU ÖNDER SÜYEN

Medeni Hukuk Anabilim Dalı



Tel : 0312 246 6666 / 1742
E-Posta : bengisuonder[at]baskent.edu.tr
  • Yüksek Lisans (2017), Başkent Üniversitesi, Hukuk
  • Lisans (2013), Başkent Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


  • MEDENİ HUKUK

Kitaplar


  • Önder B. Banka Teminat Mektupları. Ankara: Seçkin Yayıncılık; 2020

Bildiriler


  • Önder B. Sponsorluk Sözleşmesi. Hukuk Buluşmaları: ; 24/04/2018