Dr. Öğr. Üyesi HATİKE DİLARA AĞAOĞLU CANAY

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1764
E-Posta : hdacanay[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2016), Ankara Üniversitesi, Hukuk
 • Lisans (2013), Akdeniz Üniversitesi, Müzik
 • Yüksek Lisans (2004), Ankara Üniversitesi, Hukuk
 • Lisans (1996), Ankara Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


 • HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ

Kitaplar


 • Acar A, Akbaş K, Arıkan E, Asal B, Ağaoğlu Canay HD, Çataloluk G, Çil YU, Dülger M, Gülgeç YB, Çağlar Gürgey Fİ, Gürler S, İşsevenler OV, Kararmaz F, Kavas D, Keskin OB, Kökçü H, Şahin FS, Topuzkanamış E, Uzun E, Yıldırım D, Yılmaz F. Mahremiyet. In:Ertuğrul Uzun editors. Hukuk Felsefesi ve Hukuk Teorisi Rehberi. İstanbul: Islık Yayınevi; 2021. p.479-503.

 • Ağaoğlu Canay HD, Şahin Ünver FS. Feminist HUkuk Metodolojisi ve Feminist Avukatlık. In:Prof. Dr. Türkan Yalçın editors. Kadın Yazıları. Ankara: Savaş Yayınevi; 2020. p.71-119.

 • Şahin FS, Ağaoğlu Canay D. Suç İşlemiş Kadının Failliği Üzerine Çocuk Öldürme Suçu Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme. In:Prof. Dr. Gülriz Uygur, Dr. Nadire Özdemir editors. Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. Ankara: Seçkin; 2018. p.275-301.

 • Ağaoğlu Canay D. Hukukun Toplumsal Kaynakları. In:Prof. Dr. İlyas Doğan editors. Hukuka Giriş. Ankara: Astana; 2017. p.99-107.

 • Ağaoğlu Canay D. Kadın Suçluluğu. İstanbul: Legal; 2015

Makaleler


 • Ağaoğlu Canay HD. Melodi ve Hukukun Zaman Farkındalığı: Gerald Postema'nın Makalesi Üzerinden Disiplinlerarasılığa Bakışla, Müzik ve Hukuk Konusunda Bir Özet ve Değerlendirme. AÜHF Dergisi/ Prof. Dr. Adnan Güriz'e Armağan, 2016; (254):239-.

Bildiriler


 • Ağaoğlu Canay HD. Çocuk Hakları Bağlamında Serbest Ebeveynlik. Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu X: ; 07/09/2022 - 09/09/2022

 • Ağaoğlu Canay HD. Kırılganlık Kavramına Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Bir Bakış. TİHEK Kadın Hakları Sempozyumu: The Green Park Hotel; 09/03/2022

 • Ağaoğlu Canay D. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Mağdurluk Kavramı. Mağdur Hakları Sempozyumu: ; 10/12/2021

 • Ağaoğlu Canay HD. Bizim Mahallenin Kızı: Kadın Fail. Ufuk Üniversitesi Birinci Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: ; 08/02/2021 - 14/02/2021

 • Ağaoğlu Canay HD. Günlük Hayatta Kadın Hakları. Başkent'te Kadınlar Haftası IV: ; 03/03/2020

 • Ağaoğlu Canay D. İnsan Hakları Bağlamında Aİlenin Korunması Hakkı. Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar IX: ; 02/10/2019 - 04/10/2019

 • Ağaoğlu Canay HD. Fahişelik: Esaret/Özgürlük Geriliminde Bir Kadınlık Hali (Bir Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerinden Değerlendirme). II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu: ; 08/03/2019 - 09/03/2019

 • Ağaoğlu Canay D. Hukuk-Ahlak Kıskacında Cinsellik. Başkent'te Kadınlar Haftası II/ Cinselliğe Kavramsal Bakış: ; 14/03/2018

 • Ağaoğlu Canay D. Hukuk ve Estetik Üzerine. Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar VIII: ; 15/05/2017 - 18/05/2017

 • Ağaoğlu Canay HD. Kadın Suçluluğu. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu: ; 10/03/2017 - 11/03/2017