Araş.Gör. AYBÜKE BASIM

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı



Tel : 0312 246 6666 / 1733
E-Posta : aybuke[at]baskent.edu.tr
  • Yüksek Lisans (2017), Ankara Üniversitesi, Hukuk
  • Yüksek Lisans (2016), Türk Hava Kurumu Üniversitesi, İşletme
  • Lisans (2014), Ankara Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


  • MEDENİ USUL VE İCRA-İFLAS HUKUKU

Makaleler


  • Basım A. Hukuk Yargılamasında Delillerin Serbestçe Değerlendirilmesi İlkesi. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018; 4(1):135-187.

  • Basım A. Kısmi Dava, Belirsiz Alacak Davası ve Manevi Tazminat Taleplerinin Bu Davalara Konu Olup Olamayacağı Sorunu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016; 65(4):2685-2723.

  • Basım A. Tüketici Mahkemelerinin Görevleri-Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına İtiraz. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016; 2(2):103-132.

Bildiriler


  • Basım A. Anlaşmalı Boşanmanın Çekişmesiz Yargı Bağlamında Değerlendirilmesi. 7. Asoscongress-Uluslararası Hukuk Sempozyumu: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi; 27/05/2021 - 29/05/2021

  • Basım A. 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Çerçevesinde Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip. 5. Asoscongress-Uluslararası Hukuk Sempozyumu: Yıldız Teknik Üniversitesi; 25/10/2018 - 27/10/2018

  • Basım A. Arabuluculukta Etik. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. Ceride-i Kantar Hukuk Kongresi: Ankara; 26/04/2017 - 27/04/2017