Araş.Gör. ESRA DEMİR BELİN

Mali Hukuk Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1733
E-Posta : esrademir[at]baskent.edu.tr
  • Yüksek Lisans (2017), Ankara Üniversitesi, Hukuk
  • Lisans (2014), Ankara Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


  • KAMU HUKUKU

Kitaplar


  • Demir Belin E. Kurumlar Vergisi Matrahının Tespitine İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi. In:Prof. Dr. Leyla Ateş, Arş. Gör. Aylin Armağan editors. 10. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu Bildiri Kitabı. İstanbul: Altınbaş Üniversitesi Yayınları; 2021. p.177-192.

  • Demir E. Oy Hakkına Vergilendirme Yoluyla Yapılan Müdahaleler. In:Mustafa Akkaya, Zeynep Müftüoğlu, Umut Acun, Can Yalçın, Yiğitcan Çankaya editors. Prof. Dr. Nami Çağan Anısına Armağan. Ankara: Atılım Üniversitesi Yayınları; 2020. p.193-212.

Makaleler


  • Demir E. Vergi Direnci ve Tarihten Bir Örnek; 1381 Köylüler Ayaklanması. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017; 3(1):217-233.

Bildiriler


  • Demir Belin E. Kurumlar Vergisi Matrahına İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi. X. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu: ; 17/04/2021