Dr. Öğr. Üyesi BERNA ÖZTÜRK YILMAZ

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1737
E-Posta : bozturk[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2021), Ankara Üniversitesi, Hukuk
 • Yüksek Lisans (2015), Ankara Üniversitesi, Hukuk
 • Lisans (2010), Ankara Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Kitaplar


 • Öztürk B. İŞÇİNİN TALİMATLARA UYMA BORCU. İSTANBUL: ON İLİ LEVHA YAYINLARI; 2021

 • Öztürk B. İş Hukukunda Sıfır Saat Sözleşmeleri (Karşılaştırmalı Bir İnceleme: İngiltere,İrlanda,Almanya ve Türkiye'de Sıfır Saat Sözleşmeleri). In:Prof.Dr.Kübra Doğan YENİSEY-Dr.Öğr.Üyesi Seda Ergüneş Emrağ editors. Ekonomik ve Teknolojik Gelişmelerin İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna Etkileri Prof. Dr. Münir Ekonomi 85. Doğum Günü Armağanı. İstanbul: 12 Levha; 2021. p.269-328.

 • Öztürk B. ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ARACILIĞIYLA KURULAN MESLEK EDİNİLMİŞ GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNDE TARAFLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ. In:PROF.DR.KÜBRA DOĞAN YENİSEY- SEDA ERGÜNEŞ EMRAĞ editors. İŞ HUKUKUNDA YENİ YAKLAŞIMLAR. İSTANBUL: BETA BASIM YAYIM; 2017

 • Öztürk B. TÜRK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA PRİMLER. ANKARA: TURHAN KİTABEVİ; 2016

Makaleler


 • Öztürk B. THE FUTURE OF RIGHT TO STRIKE IN TURKEY IN THE CLAMPS OF BANS AND RESTRICTIONS- FINDING NEW STRATEGIES OR BEING SISYPHUS?. 36TH INTERNATIONAL LABOR CONFERANCE BOOK OF ABSTRACTS, 2018; :-.

 • Öztürk B. KARŞILAŞTIRMALI HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA GREV (TOPLU EYLEM) HAKKININ DEĞERLENDİRİLMESİ: ÜÇ FARKLI YARGITAY KARARI IŞIĞINDA TOPLU EYLEM HAKKI. ÇALIŞMA VE TOPLUM, 2016; (4):1793-1835.

 • Öztürk B. SÖZLEŞMENİN DEVRİ. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DERGİSİ, 2016; (125):263-296.

 • Öztürk B. SENDİKAL TAZMİNAT. Ankara Barosu Dergisi, 2013; (4):-.

Bildiriler


 • Öztürk Yilmaz B. Sendika ve Konfederasyonların Kolektif Nitelikli Dava Ehliyeti Üzerine Bir Değerlendirme. 8. ULUSLARARASI ASOSCONGRESS HUKUK SEMPOZYUMU: ; 15/06/2022 - 17/06/2022

 • Öztürk Yilmaz B. Geçici Koruma Statüsüne Sahip Yabancıların Sosyal Güvenlik Haklarına İlişkin Bir Değerlendirme. ANKARA BAROSU XII. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI- GÖÇ VE MÜLTECİ: Türkiye Barolar Birliği- Ankara; 26/05/2022 - 29/05/2022

 • Öztürk B. İŞ HUKUKUNDA SIFIR SAAT SÖZLEŞMELERİ ESNEKLEŞME ARACI MI MODERN KÖLELİK Mİ?. İŞ HUKUKUNDA YENİ YAKLAŞIMLAR III- EKONOMİK VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERİN İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU: ; 13/09/2018 - 14/09/2018

 • Öztürk B. THE FUTURE OF RIGHT TO STRIKE IN TURKEY IN THE CLAMPS OF BANS AND RESTRICTIONS: FINDING NEW STRATEGIES OR BEING SISYPHUS?. 36TH INTERNATIONAL LABOUR PROCESS CONFERANCE: BUENOS AİRES/ARJANTİN; 21/03/2018 - 23/03/2018

 • Öztürk B. MESLEK EDİNİLMİŞ GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİNDE TARAFLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ. İŞ HUKUKUNDA YENİ YAKLAŞIMLAR: ; 23/09/2016