Dr. Öğr. Üyesi CEREN DOĞRU

Anayasa Hukuku Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 2183
E-Posta : cdogru[at]baskent.edu.tr
  • Doktora (2022), Çankaya Üniversitesi, Hukuk
  • Yüksek Lisans (2017), Çankaya Üniversitesi, Hukuk
  • Lisans (2008), Başkent Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


  • ANAYASA HUKUKU

Kitaplar


  • Doğru C. SINIRÖTESİ ANAYASALCILIK BAĞLAMINDA ANAYASAYA AYKIRI ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ (TÜRKİYE ÇÖZÜMLEMESİ). ANKARA: YETKİN YAYINEVİ; 2022

  • Özer A, Doğru C. Türk Cumhuriyetlerinin Anayasaları. Ankara: Turhan Kitabevi; 2018

Makaleler


  • Doğru C. SINIRÖTESİ ANAYASALCILIK. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ, 2022; 8(1):203-259.

Bildiriler


  • Doğru C. BİLGİ EDİNME HAKKI KAPSAMINDA ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ. BİLGİ EDİNME HAKKI SEMPOZYUMU: CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI ANKARA; 16/03/2022

  • Doğru C. Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm. Başkent Hukuk Buluşmaları: Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi; 08/05/2018