Araş.Gör. RASİME EŞELİOĞLU

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1746
E-Posta : reselioglu[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2015), Ankara Üniversitesi, Hukuk
 • Lisans (2011), Ankara Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


 • HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ

Makaleler


 • Eşelioğlu R. Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında "Duygusal Emek". Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020; 5(1):1519-1526.

 • Eşelioğlu R. İnsan Onuru ve Bioetik. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017; 3(1):237-246.

 • Eşelioğlu R. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Üzerine. YOL-İş Dergisi, ; :-.

Bildiriler


 • Eşelioğlu R. Kadınların Adalete Erişim Sorunu Bağlamında Arabuluculuk. Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu: İstanbul; 02/10/2019 - 04/10/2019

 • Eşelioğlu R. Surrogacy Ethical Issues. 29th World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy: ; 10/07/2019 - 15/07/2019

 • Eşelioğlu R. Surrogacy: Ethical Issues. 29th World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy: ; 10/07/2019 - 15/07/2019

 • Eşelioğlu R. Mackinnon'un görüşleri BAğlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve "El Kızı". Umut Vakfı 4. Hukukun Gençleri Sempozyumu: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi; 28/11/2013 - 29/11/2013

 • Eşelioğlu R. Mackinnon'un Görüşleri Bağlamında Toplumsal Cinsiyet ve 'El Kızı'. Umut Vakfı IV. Hukukun Gençleri Sempozyumu: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi; 28/11/2013 - 29/11/2013