Dr. Öğr. Üyesi ÜMİT VEFA ÖZBAY

Roma Hukuku Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 2182
E-Posta : uvozbay[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2018), Ankara Üniversitesi, Hukuk
 • Yüksek Lisans (2015), Ankara Üniversitesi, Hukuk
 • Lisans (2009), Başkent Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


 • ROMA HUKUKU

Kitaplar


 • Özbay ÜV. Roma Hukukunda ve Türk Hukukunda Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkansızlık. Ankara: Yetkin Yayınları; 2020

 • Özbay ÜV. Roma Hukukunda ve Türk Hukukunda Tüketim Ödüncü (Karz) Sözleşmesi. Ankara: Yetkin Yayınları; 2019

Makaleler


 • Özbay ÜV. Dijital Peculium Kavramı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2021; 70(3):867-898.

 • Taşdemir Ö, Özbay ÜV, Kireçtepe BO. Robotların Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Üzerine Bir Deneme. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020; 69(2):793-833.

 • Özbay ÜV. Roma Hukukundan Günümüze Muvazaa Kavramı. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020; 6(1):53-74.

 • Özbay ÜV. Roma Hukukunda ve Çağdaş Hukukta Hakkaniyeti Sağlama Yolları. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016; 2(1):121-145.

 • Özbay ÜV. Roma Hukuku Sözleşmeler Sisteminde Kullanım Ödüncü (Ariyet) Sözleşmesinin Yeri ve Tarafların Bu Sözleşmeden Doğan Borç ve Sorumlulukları. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015; 1(1):445-477.

Bildiriler


 • Yücer Aktürk İ, Özbay ÜV. Yapı Malikinin Sorumluluğunda Zamanaşımı Sorunu. Akit Dışı Kusursuz Sorumlulukta Bedensel Zararlar Uluslararası Kongresi: Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi; 19/11/2018 - 22/11/2018

 • Özbay ÜV. Roma Tarihi, Roma Hukuku ve Corpus Iuris Civilis. Başkent Hukuk Buluşmaları: Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi; 06/02/2018