Dr. Öğr. Üyesi SELAHATTİN SAMET BİLGE

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1745
E-Posta : ssbilge[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2021), Ankara Üniversitesi, Hukuk
 • Yüksek Lisans (2016), Ankara Üniversitesi, Hukuk
 • Lisans (2012), Başkent Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


 • CEZA VE CEZA USUL HUKUKU

Kitaplar


 • Bilge SS. SELAHATTİN SAMET BİLGE editors. KANUNLAR. ANKARA: TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI; 2021

 • Bilge SS. HAKARET VE SÖVME SUÇLARI. ANKARA: TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ; 2021

 • Bilge SS. SELAHATTİN SAMET BİLGE editors. AVUKATLIK MEVZUATI. ANKARA: TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI; 2021

Makaleler


 • Bilge SS. 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNDA TAŞINMAZ, HAK VE ALACAKLARA ELKONULMASI KORUMA TEDBİRİ (CMK m. 128). TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DERGİSİ, 2021; (155):261-294.

 • Bilge SS. TÜRK CEZA HUKUKUNDA ZORUNLULUK HALİ. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2021; :-.

 • Bilge SS. TÜRK CEZA HUKUKUNDA DENETİMLİ SERBESTLİĞİN VE ADLİ KONTROLÜN YERİNE GETİRİLMESİ BAKIMINDAN ELEKTRONİK CİHAZLARIN KULLANILMASI SURETİYLE TAKİP KAVRAMI. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2021; :-.

 • Bilge SS. MOBBİNG TERİMİ VE TÜRK HUKUK DÜZENİNDE İNCELENMESİ. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016; 65(4):1245-1290. ( TR Dizin )

Bildiriler


 • Hafızoğulları Z, Bilge SS. Beşeri Cinselliğin Cezai Himayesi. Hukuk Düzeninde Cinselliğe Genel Bakış Sempozyumu: Başkent Üniversitesi; 15/03/2017