Araş.Gör. BERSUN SARIGÜL ATA

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 2183
E-Posta : bsarigul[at]baskent.edu.tr
  • Yüksek Lisans (2016), Ankara Üniversitesi, Hukuk
  • Lisans (2009), Çankaya Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


  • MEDENİ USUL VE İCRA-İFLAS HUKUKU

Makaleler


  • Sarıgül Ata B, Kalkan O. İflas Sürecinde Halka Açık Ortaklığın Sermaye Piyasası Kanunundan Doğan Yükümlülükleri. Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, 2021; 17(50):983-1006.

  • Sarigül Ata B. Belge ve Belgenin Delil Değeri. Ankara Barosu Dergisi, 2020; (1):0-40.

  • Sarıgül B, Kavşat FC. Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Işığında Geçici ve Koruyucu Tedbirler ve Milletlerarası Yetki. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016; 2(1):147-175.

Bildiriler


  • Sarıgül B. Belge ve Senet. Hukuk Buluşmaları: ; 15/05/2018