Dr. Öğr. Üyesi DERYA DOĞRU

Genel Kamu Hukuku Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1731
E-Posta : dkarakoc[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2018), Ankara Üniversitesi, Kamu Hukuku/Genel Kamu Hukuku
 • Yüksek Lisans (2011), Gazi Üniversitesi, Kamu Hukuku/Anayasa Hukuku
 • Lisans (2008), Başkent Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


 • İNSAN HAKLARI HUKUKU, GENEL DEVLET TEORİSİ

 • GENEL KAMU HUKUKU

Kitaplar


 • Doğru D. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargılamasında Takdir Marjı Doktrini. Ankara: Turhan Yayınevi; 2019

Makaleler


 • Doğru D. Türk Hukukunda Yürütmeyi Durdurma Sorunu: Tarihsel Gelişimi, Düzenlenişi ve Niteliği Üzerine Tartışmalar. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016; 2(2):231-260.

 • Karakoç D. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Yargı Kararlarına Yansıyan Geçici Maddelerinin Kazanılmış Hak Açısından İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası-Prof Dr. İlhan Özay Armağanı, 2011; 69(1):1003-1018.

Bildiriler


 • Doğru D. AİHM Kararları Işığında Mülkiyet Hakkının Vergilendirme Yoluyla Sınırlandırılmasında Uygulanan Adil Denge Ölçütü. Güncel Gelişmeler Işığında Kamu Hukukunda Mülkiyet Hakkının Korunması Sempozyumu: Ankara; 12/05/2022

 • Doğru D. Avrupa'da İnsan Hakları Kavramına Hukuki Bakış. Avrupa 'da Güvenlik ve İnsan Hakları Konferansı: 2021; 15/11/2021

 • Doğru D. Neoliberal Politikalarla Dönüşen Sağlık Kamu Hizmeti ve Covid-19 Pandemisinin Düşündürdükleri. Genel Kamu Hukukçuları Kolokyumu: İstanbul; 09/04/2021 - 11/04/2021

 • Doğru D. 1921 Anayasası: Milli Egemenliğe Dayalı Ulus Devletin Kuruluşu. 1921 Anayasası'nın Kabul Edilişinin 100. Yılı Ulusal Sempozyumu: Ankara; 21/01/2021 - 23/01/2021

 • Doğru D. İnsan Hakları Koruma Sistemini Zayıflatan Bir Unsur Olarak AİHM Yargılamasını Etkisi Altına Alan Takdir Marjı Doktrini. Ankara Barosu 11. Uluslararası Hukuk Kurultayı: Ankara; 09/01/2020 - 12/01/2020

 • Doğru D. Anayasal Düzenin Korunmasında Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması. Hukukun Üstünlüğü ve Anayasa Düzenininin Korunması Sempozyumu (15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği): Ankara; 17/07/2019

 • Doğru D. Anayasa Mahkemesi'nin Bireysel Başvuru Hakkına İlişkin Konu Bakımından Yetki. Kamu Hukukunun Güncel Sorunları" Sempozyumu (Başkent Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEKAMER) ve Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi): ANKARA; 02/05/2019

 • Doğru D. Türk Kadınının Siyasi Haklarını Kazanması ve Günümüzde Siyasi Temsilde Karşılaştığı Sorunlar. Ord. Prof. Dr. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Kuruluşunun Birinci Yıldönümü Paneli-Cumhuriyet Döneminde Türk Kadını: ; 05/12/2018