Doç. Dr. EZGİ AYGÜN EŞİTLİ

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1790
E-Posta : aygune[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2012), Ankara Üniversitesi, Hukuk
 • Yüksek Lisans (2007), Başkent Üniversitesi, Hukuk
 • Lisans (2005), Başkent Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


 • HUKUK

 • CEZA VE CEZA USUL HUKUKU

Kitaplar


 • Aygün Eşitli E. Doç. Dr. Ezgi Aygün Eşitli editors. Hukuk Düzeninde Beşeri Cinsellik Sempozyumları II-III. Ankara: ERS Matbaa; 2018

 • Aygün Eşitli E. Kalkışma Suçları. Ankara: Yetkin Yayınları; 2016

 • Hafızoğulları Z, Aygün Eşitli E. Zeki Hafızoğulları, Ezgi Aygün Eşitli editors. Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar. Ankara: US-A Yayıncılık; 2014

 • Aygün Eşitli E. İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçları. Ankara: Yetkin Yayınları; 2012

 • Aygün E. Ezgi Aygün editors. Sağlık Sektöründe Reklam. Ankara: Yetkin; 2007

Makaleler


 • Aygün Eşitli E. Anayasayı İhlal Suçu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016; 65(4):1689-1724.

 • Aygün Eşitli E. Kısa Süreli Hapis Cezası ve Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016; 65(1):63-100.

 • Aygün Eşitli E. Ceza Muhakemesi Kanununda Kanun Yararına Bozma. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2016; (122):193-234.

 • Hafızoğulları Z, Aygün Eşitli E. İftira ve İftira Benzeri Suçlar. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015; 1(2):93-120.

 • Aygün Eşitli E. Yargıtay'da Hükmün Bozulmasından Sonra Davaya Yeniden Bakacak Mahkemenin İşlemleri ve Soruşturmanın Genişletilmesi Yasağı. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015; 10(2):129-147.

 • Hafızoğulları Z, Aygün Eşitli E, Küçüktaşdemir Ö. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Ceza ve Ceza Muhakemesi Kanunlarının Zaman Yönünden Sınırı. , 2015; 1(1):505-519.

 • Aygün Eşitli E. Hekimin Tıbbi Müdahelesinin Hukuka Uygunluğu. Prof. Dr. Nevzat Toroslu'ya Armağan, 2015; 1:175-198.

 • Aygün Eşitli E. Ceza Hukukunda Çocuğun Rıza Açıklama Ehliyeti. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2013; (106):277-290.

 • Aygün Eşitli E. Suçların ve Cezaların Kanuniliği İlkesi. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2013; (104):225-246.

 • Aygün Eşitli E. Hukuka Aykırı Hayvan Deneyleri. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 2012; (2):16-24.

 • Hafızoğulları Z, Aygün Eşitli E. Ulaşım Araçlarına ve Sabit Platformlara Karşı Suçlar. Ankara Barosu Dergisi, 2011; :-.

Bildiriler


 • Aygün Eşitli E. COVID-19 Pandemisinde Endikasyon Dışı İlaç Kullanımının Ceza Hukukuna Etkisi. 12. Uluslararası Hasta Hakları ve Çelışan Güvenliği Kongresi: ; 01/06/2021 - 04/06/2021

 • Aygün Eşitli E. Deprem Nedeniyle Doğan Cezai Sorumluluk. Toplumsal Mağduriyete Yol Açan Süreçler Sonrası Doğru Müdahale Teknikleri: Deprem: ; 06/05/2021

 • Aygün Eşitli E. Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Muhakemesinde Adil Yargılanma Hakkı. Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Temel Hak ve Özgürlüklere Kamusal Bakış Sempozyumu: Ankara; 06/04/2021

 • Aygün Eşitli E. İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçu Kapsamında Covid-19 Pandemisinde Gerçekleştirilen Klinik Araştırma ve Denemeler. Covıd-19 Pandemisi: Hukuksal Sorunlar, Araştırma Etiği ve Karar Alma Süreçlari Sempozyumu: ; 24/12/2020

 • Aygün Eşitli E. Yargı Reformu ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler. Yargı Reformu ve Avukatlık Hukuku: Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu; 24/12/2019

 • Aygün Eşitli E. Tıbbi Uygulama Hatalarından Doğan Cezai Sorumluluk. Tıbbi Uygulama Hatalarından Doğan Sorumluluk: Prof. Dr. Avni Akyol Konferans SAlonu; 12/12/2019

 • Aygün Eşitli E. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Silahlı Örgüt Suçları. Hukukun Üstünlüğü ve Anayasa Düzeninin Korunması Sempozyumu: ; 17/07/2019

 • Aygün Eşitli E. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Alternatif Yöntemler. Kamu Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu: ; 02/05/2019

 • Aygün Eşitli E. Ceza Hukukunda Cinselliğe Kavramsal Bakış. Cinselliğe Kavramsal Bakış Sempozyumu: Başkent Üniversitesi; 14/03/2018

 • Aygün Eşitli E. 7. ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ. Suç Genel Teorisinde Kalkışma Suçları: İstanbul; 03/11/2017 - 09/11/2017

 • Aygün Eşitli E. 6. ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ. Yoksulluğun Çocuk Suçluluğuna Etkisi: Istanbul; 30/09/2016 - 06/10/2016

 • Aygün Eşitli E. Ceza Siyaseti ve Cezaların Caydırıcılığı. Birleşik Hukukçular Kulübü (Ceride-i Kantar) 1. Hukuk Kongresi: ; 30/03/2015 - 31/03/2015

 • Aygün Eşitli E. İletişimin Denetlenmesi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Yeni Gelişmeler 12. Uluslararası Yaz Akademisi: ; 19/10/2008 - 24/10/2008