Dr. Öğr. Üyesi AHMET CEMİL ÜNAL

Ticaret Hukuku Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1747
E-Posta : acunal[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2013), Gazi Üniversitesi, Hukuk
 • Yüksek Lisans (2006), Başkent Üniversitesi, Hukuk
 • Lisans (2002), Başkent Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


 • ÖZEL HUKUK

 • TİCARET HUKUKU

Kitaplar


 • Ünal AC. DR: AHMET CEMİL ÜNAL editors. TÜRK VE YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDE CEO'NUN HUKUKİ DURUMU. ANKARA: ADALET; 2014

 • Ünal AC. Mevduat Kabulü ve Katılım Bankaları. In:Turgut Akıntürk'e Armağan. İstanbul: Beta; 2008. p.821-842.

Makaleler


 • Ünal AC. Reklam Kurulu Kararları Çerçevesinde Aldatıcı Reklamlar. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020; :-.

 • Ünal AC. Ticari İş- Tüketici İşlemi Ayrımı Kapsamında Tüzel Kişi Tacirlerin Durumu. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020; :-.

 • Ünal AC. Kurumsal Yönetimin Teorisi, İlkeleri Ve Uygulamaya Yansıması. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015; 1(1):403-441.

 • Ünal AC. CEO'nun Konumunun Mukayeseli Hukuk Açısından Değerlendirilmesi. Legal Hukuk Dergisi, 2014; (133):19-44.

Bildiriler


 • Ünal AC. Ticari İş ve Uygulanacak Hükümler. Türk - Kırgız Hukuk Haftası: ; 24/03/2018 - 28/03/2018

 • Ünal AC. Kurumsal Yönetim. Ticaret Hukukunda Güncel Gelişmeler: ; 13/05/2016 - 13/05/2116