Doç. Dr. ZEYNEP İPEK YÜCER AKTÜRK

Medeni Hukuk Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1779
E-Posta : yucer[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2012), Ankara Üniversitesi, Hukuk
 • Yüksek Lisans (2006), Başkent Üniversitesi, Hukuk
 • Lisans (2005), Başkent Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


 • MEDENİ HUKUK

 • ÖZEL HUKUK

Kitaplar


 • Yücer Aktürk İ, Eren F. Türk Miras Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları; 2019

 • Yücer Aktürk İ, Topuz M, Akipek Ş, Yavuz C. İpek Yücer Aktürk editors. Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları. Ankara: Yetkin Yayınları; 2019

Makaleler


 • Yücer Aktürk İ. Kredi Sözleşmelerinde Bankalara Rehin Konusunu Üçüncü Kişilere Satmak Suretiyle Paraya Çevirme Yetkisi Veren Hükümlerin Genel İşlem Koşulları Yönünden Değerlendirilmesi. Türkiye Noterler Birliği Dergisi, 2020; 1(1):187-206.

 • Yücer Aktürk İ. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmelerinde Öncelik İlkesinin Uygulanabilirliği Sorunu. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020; :-.

 • Özbek M, Yücer Aktürk İ. Sözleşmelerdeki Boşlukların Tahkim Yoluyla Doldurulması. NOTERLER BİRLİĞİ DERGİSİ, 2019; 1(1):9-41.

 • Yücer Aktürk I. Gaipliğin Miras Hukukundaki Yeri. Yargıtay Dergisi, 2018; 45(3):633-652.

 • Yücer Aktürk İ. VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİNDE SATICININ AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞU. ANKARA BAROSU DERGİSİ, 2014; 1(1):209-241.

Bildiriler


 • Yücer Aktürk İ. Toplumsal Mağduriyete Yol Açan Süreçler Sonrası Doğru Müdahale Teknikleri: Deprem. Yapı Malikinin Sorumluluğu: ; 09/04/2021

 • Yücer Aktürk I. Türk Borçlar Hukuku Açısından İsimsiz Sözleşmeler. Gönüllü Denek Sözleşmesi: ; 08/04/2021

 • Yücer Aktürk İ. TAÜ HUKUK FAKÜLTESİ AİLE, KADIN VE ÇOCUK HUKUKU SEMPOZYUMU. Kadının Bekleme Süresi ve Sınırlı Evlenme Yasağı Sorunu: ; 08/03/2021

 • Yücer Aktürk İ. Covid 19 Pademisi: Hukuksal Sorunlar, Araştırma Etiği ve Karar Alma Süreçleri. Gönüllü Denek Sözleşmesi: ; 24/12/2020

 • Yücer Aktürk İ. Tüketici İşlemlerinde Satıcının Temerrüdü. Tüketici Hukuku'nun Güncel Sorunları: Başkent Üniversitesi; 21/11/2018

 • Yücer İ. Tüketici İşlemlerinde Satıcının Temerrüdü. Tüketici Hukuku'nun Güncel Sorunları: Başkent Üniversitesi; 21/11/2018

 • Yücer Aktürk İ, Özbay ÜV. Yapı Malikinin Sorumluluğunda Zamanaşımı Sorunu. Akit Dışı Kusursuz Sorumlulukta Bedensel Zararlar Uluslararası Kongresi: Türkiye Barolar Birliği; 20/11/2018 - 24/11/2018