Dr. Öğr. Üyesi SEDA DUNBAY

Anayasa Hukuku Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1732
E-Posta : sedadunbay[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2019), Universite De Bordeaux, Hukuk
 • Yüksek Lisans (2013), Galatasaray Üniversitesi, Hukuk
 • Yüksek Lisans (2010), Ege Üniversitesi, Uluslararasi İlişkiler
 • Lisans (2006), Ankara Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


 • ANAYASA HUKUKU

 • SİYASET BİLİMİ

Kitaplar


 • Dunbay S. Türk parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı1876-1995. İstanbul: XII Levha Yayınevi; 2013

 • Dunbay S. Türk Harflerinin Kabulüne Kadar Arap Harfleriyle Basılmış Hukuk Tarihi Kitap ve Makaleleri 1727-1928. Ankara: Turhan Kitabevi; 2010

Makaleler


 • Dunbay S. L'Evolution du principe de laicité en Turquie. , 2022; :-.

 • Dunbay S. L'évolution du principe de laicité en France. , 2022; :-.

 • Ghevontian R. Doğrudan Genel Oylama İle Seçilen Cumhurbaşkanı: Ne İçin? Başkanlık Makamına Dair Mütevazı Açıklamalar (Fransızca aslından Türkçeye çeviren: Seda Dunbay). , 2022; :-.

 • Dunbay S. 1982 Anayasası: "Güçlü Yürütme"ye Odaklanarak Çıkılan Yolun "Süper Güçlü" Cumhurbaşkanlığına Varış Öyküsü. Anayasa Hukuku Dergisi, 2022; 11(22):523-557.

 • Dunbay S. Hukuk Tarihimize Mütevazı Bir Katkı: Sadri Maksudi'nin "İkinci Sene Hukuk Tarihi Dersleri". İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (Sadri Maksudi Arsal'a Armağan), 2017; (75):299-323.

 • Dunbay S. 1961 Anayasası Perspektifinden Yasama Bağışıklıkları. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2016; (124):153-182.

 • Dunbay S. 23 Temmuz 2008 Tarihli Anayasa Reformu Işığında Fransa'daki Yarı Başkanlık Sistemi. Ankara Barosu Dergisi, 2012; (3):291-316.

Bildiriler


 • Dunbay S. Türk Siyasi Rejimindeki Dönüşümün Yürütmenin Büyümesi Kavramı Bağlamında Değerlendirilmesi. 27. Yasama Döneminde TBMM'nin Çalışma Düzeni: Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü; 19/01/2023

 • Dunbay S. La liberté de croire et de ne pas croire: une question importante et fondamentale pour l'avenir de la démocratie. "C'est ma liberté" La philosophie du droit face au subjectivisme de la liberté: Université de Bordeaux; 11/10/2022

 • Dunbay S. Impacts de l'élection présidentielle au suffrage universel direct sur le fonctionnement du régime parlementaire. Uluslararası Akdeniz Hukuk Kongresi: ; 04/07/2022 - 06/07/2022

 • Dunbay S. Karşılaştırmalı Bir İnceleme: Türkiye ve Fransa'da Cumhuriyet Senatosu. Siyasi İlimler Türk Derneği XV. Lisansüstü Konferansı: ; 16/12/2017

 • Dunbay S. Türk Parlamento Tarihinde Yasama Bağışıklıkları: 1961 Anayasası Döneminin Örnek Olaylar Bağlamında İncelenmesi. Siyasi İlimler Türk Derneği XIII. Lisansüstü Konferansı: ; 07/11/2015

 • Dunbay S. Meşrutiyet'ten Günümüze Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı. İstanbul Üniversitesi I. Hukuk Tarihi Kongresi: ; 21/12/2012 - 22/12/2012

 • Dunbay S. Osmanlı'dan Günümüze Azınlık Vakıfları. Siyasi İlimler Türk Derneği X. Lisansüstü Konferansı: ; 16/12/2012

 • Dunbay S. Avrupa'da Yükselişe Geçen Irkçılık ve Hoşgörüsüzlük Eğilimi Çerçevesinde Fransa'nın İnsan Hakları İhlallerinin İncelenmesi. Siyasi İlimler Türk Derneği VIII. Lisansüstü Kongresi: ; 04/12/2010