Prof. Dr. ALİ AKYILDIZ

İdare Hukuku Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1736
E-Posta : aakyildiz[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1997), İstanbul Üniversitesi, Kamu Hukuku
 • Yüksek Lisans (1990), Gazi Üniversitesi, Kamu Hukuku
 • Lisans (1980), Ankara Üniversitesi, Hukuk

Kitaplar


 • Akyıldız A. Sporda Zorunlu Tahkimin Sorunlu Yapısı ve Sözleşmesel Uyuşmazlıklar. In:Av. Türker Arslan Armağanı. Ankara: TBB Yayınları; 2021. p.31-92.

 • Akyıldız A. SPOR TAHKİM KURULLARININ TARAFSIZLIĞI VE BAĞIMSIZLIĞI SORUNU: AİHM'NİN "ALİ RIZA VE DİĞERLERİ V. TÜRKİYE" KARARI. In:Hasan Güneş Atabay Armağanı. Ankara: TBB Yayınları; 2020. p.33-90.

 • Akyıldız A. Spor Disiplin Hukuku. In:Av. Tacar Çağlar editors. Av. Atila Sav Armağanı. Ankara: Şen Matbaa; 2019. p.15-102.

 • Akyıldız A. Sporda Zorunlu Tahkim Yargısının Sınırları. In:Av. Tacar Çağlar editors. Av. Özdemir Özok Armağanı. Ankara: Şen Matbaa (TBB Yayınları:356); 2018. p.29-60.

 • Akyıldız A. Spor Disiplin ve Yargısına Temel Hak ve Özgürlükler Penceresinden Bakış. In:Av. Tacar Çağlar editors. Av. Hasan Aydın Tansu Aramağanı. Ankara: Afşaroğlu Matbaası; 2016. p.79-158.

 • Akyıldız A. Sporun Kamu Düzeni: Yükümlülükler, Suçlar, Yasaklar ve Kabahatler. In:Av. Tacar Çağlar editors. Av. Akın Ataksoy Armağanı. Ankara: Afşaroğlu Matbaası; 2015. p.43-148.

 • Akyıldız A. Kamu Hizmeti Olan Sporun Özendirilmesi ve Örgütlenmesi. In:Av. Tacar Çağlar editors. Av. Mustafa Kemal Kaya Armağanı. Ankara: AfşaroğluMatbaası; 2015. p.65-130.

 • Akyıldız A. Sporun Hukuku ve Yargısı. In:Av. Tacar Çağlar editors. Av. Ömer Remzi Arıkan Armağanı. Ankara: Mattek Matbaacılık; 2013. p.59-116.

 • Akyıldız A. Hukuk Devleti-Hukuki Bir İlke Siyasal Bir İdeal. In:Çoban, Ali Rıza; Canatan, Bilal; Küçük, Adnan editors. Hukuk Devleti ve Danıştay. Ankara: Adres Yayınları; 2008. p.457-557.

 • Akyıldız A. Vakıf Üniversiteleri. In:Ünal Tekinalp'e Armağan ( III.Cilt). : ; 2003. p.459-500.

Makaleler


 • Akyıldız A. Demokrasinin Sayılarla Sınavı:Seçim Sistemleri. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 2016; (7):127-148. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Akyıldız A. İdari İşlemle Suç İhdası: Özel Güvenlik Bölgesini İhlal Suçu. Hukuki Perspektifler Dergisi, 2006; (7):77-84.

 • Akyıldız A. Vakıf Kurma Özgürlüğü, Medeni Kanun ve İdare. Bilim Yolu, 2003; (3):125-167.

 • Akyıldız A. Disiplin Hukukumuza Anayasal Bakış. Türk Hukuk Dünyası, 2002; (3):33-50.

 • Akyıldız A. Memur Yargılamasında İdari Süreç. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001; v(1):144-201. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Akyıldız A. Subsidiarity İlkesi ve Türkiye?nin İdari Yapısına Etkileri. Türk Hukuk Dünyası, 2001; (2):77-101.

 • Akyıldız A. Vakfın Kuruluşunda Amaç ve Mal Varlığı Denetimi ile `Vakıflarda Dernekleşme Eğilimi? Problemi. Vakıflar Dergisi, 1997; (26):410-426.

Bildiriler


 • Akyıldız A. Özgürlük ve Güvenliğin Yeni Adı: Kişisel Verilerin Korunması. Özgürlük ve Güvenliğin Yeni Adı: Kişisel Verilerin Korunması: 5. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi; 01/04/2021 - 04/04/2021

 • Akyıldız A. Hukuk, Dil ve Çeviri. Hukuk, Dil ve Çeviri: ; 05/03/2021

 • Akyıldız A. Vakıf Hukuku: Eski Vakıflarda Vakıf Evlatlığı, Mütevelli Atanması ve Taviz Bedelinden Doğan Uyuşmazlıklar. Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi: ; 24/01/2021

 • Akyıldız A. Anayasal Düzenlemeler Çerçevesinde İdarenin Kanuniliği. Hukukun Üstünlüğü ve Anayasal Düzenin Korunması: Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bağlıca Kamp; 17/07/2019

 • Akyıldız A. İdari Yargıda İptal Nedenleri. İdari Yargıda Usul Paneli: Adana Barosu - Adana; 17/05/2019

 • Akyıldız A. İdarenin Takdir Yetkisinin Yargısal Denetimi. Danıştay ve İdari Yargı Günü Sempozyumu: Danıştay Başkanlığı- Ankara; 10/05/2019

 • Akyıldız A. Vakıf Hukukumuzun Temelleri ve Evrimi. Danıştay ve İdari Yargı Günü Sempozyumu: Danıştay Başkanlığı- Ankara; 10/05/2019

 • Akyıldız A. İdari Yargılama Hukukunda Genel Olarak Kanun Yolları. Kamu Hukukunun Güncel Sorunları: Başkent Üniversitesi CEKAMER - Ankara; 02/05/2019

 • Akyıldız A. İdarenin Bedensel Zararlar Bağlamında İmar Hukukundan Doğan Sorumluluğu. Akit Dışı Kusursuz Sorumlulukta Bedensel Zararlar Uluslararası Kongresi: Türkiye Barolar Birliği- Ankara; 19/11/2018 - 20/11/2018

 • Akyildiz A. İDARİ YARGIDA İSTİNAF USULÜ. ANKARA BAROSU İDARİ YARGIDA İSTİNAF: ; 27/12/2016

 • Akyıldız A. İstinafa İlkesel Bakmak. Danıştay ve İdari Yargı Günü, 147. yıl Sempozyum Kitabı: Danıştay Başkanlığı; 10/05/2015

 • Akyıldız A. İdari Yargının Etkinliği ve Önemi. Yargı Reformu Strateji Belgesi Gölgesinde Yargı Reformu: Barolar Birliği- Ankara; 18/06/2008 - 20/06/2008