Doç. Dr. MUSTAFA KILIÇOĞLU

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1735
E-Posta : mkilicoglu[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1997), Gazi Üniversitesi, Hukuk
 • Yüksek Lisans (1991), Gazi Üniversitesi, Hukuk
 • Lisans (1978), İstanbul Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Projeler


 • Maddi Tazminatın Hesabı ve işcilik alacakları 15/01/2018 - 15/01/2018

Kitaplar


 • Kiliçoğlu M, Kuru F. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMADA "DENGE KAVRAMI. In:MEHMET ÖZDAMAR- HAYRETTİN ÇAĞLAR VE ARKADAŞLARI editors. PROF.DR.RIYA AYHAN'A ARMAĞAN. ANKARA: YETKİN; 2022. p.835-863.

 • Kiliçoğlu M. İŞ HUKUKUNDA ÖZEL KAVRAMLAR. In:TALİH UYAR editors. AVUKATIN EL KİTABI. ANKARA: BİLGE YAYINEVİ; 2022. p.497-527.

 • Kılıçoğlu M. İş Hukukunda Esneklik. Ankara: Bilge Yayınevi; 2021

 • Kiliçoğlu M. YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MURİS MUVAZAASI KAVRAMI VE DİĞER KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ. In:PROF.DR.SAİM ÜSTÜNDAĞ'A VEFA ANDACI. İSTANBUL: FİLİZ KİTAPEVİ; 2020. p.93-126.

 • Kılıçoglu M. Bireysel ve toplu işhukukuna ilişkin temel kanunlar. Ankara: Bilge Yayınevi; 2018

 • Kılıçoğlu M. İş Hukuku esasları yargıtay uygulaması ve İş Hukukunuyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk. Ankara: Bilge Yayınevi; 2018

 • Kılıçoğlu M, Kılıçoğlu Ada İ. Şerhli İş kanunu yorumu ve yargıtay uygulaması. Ankara: Bilge; 2016

 • Kılıçoğlu M. Tazminat Hukuku 6. Baskı. Ankara: Bilge Yayınevi; 2016

 • Kılıçoğlu M. Dürüstlük Kuralı ve hakkın açıkça kötüye kullanılması. Ankara: Bilge Yayınevi; 2015

 • Kılıçoğlu M. Kira hukukundan doğan Tahliye Tespit Uyarlama Tazminat ve Alacak davaları 3. Baskı. Ankara: Bilge Yayınevi; 2015

 • Kılıçoğlu M. Tazminat Esasları ve Hesap Yöntemleri. Ankara: Bilge Basım Yayım; 2014

 • Kılıçoğlu M. Destekten yoksun kalma tazminatı. Ankara: Bilge yayınevi; 2014

 • Kılıçoğlu M. Trafik kazaları Tazminat-sigorta rücu yargıtay uygulaması. Ankara: Bilge; 2014

 • Süral N, Kılıçoğlu M. Labor Law. In:Tuğrul Ansay , Eric C. Schneider editors. Introduction to Turkish Business Law. Netherlands: Kluwer Law İnternational BV; 2014. p.161-184.

 • Kılıçoğlu M, Şenocak K. İş kanunu şerhi. İstanbul: Legal; 2013

 • Kılıçoğlu M. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş sözleşmesi Kanunu yorumu. Ankara: Bilge yayınevi; 2013

 • Kılıçoğlu M. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu el Şerhi. İstanbul: Legal yayıncılık; 2012

 • Kılıçoğlu M. İlke kararları ışığında İş hukukunda Temel Kavramlar. Ankara: Turhan Kitabevi; 2009

 • Kılıçoğlu M, Şenocak K. İş güvencesi hukuku. İstanbul: Legal; 2007

 • Kılıçoğlu M. Toplu İş hukukundan doğan davalar ve çözüm yolları. İstanbul: Legal; 2007

 • Kılıçoğlu M. İş Kanunu Yorumu ve Yargıtay Uygulaması. İstanbul: Ayhan Yayıncılık; 2005

 • Kılıçoğlu M. Sosyal Güvenlik Hukukunda Borçlanma. Ankara: Turhan Kitabevi; 2002

Makaleler


 • Kılıçoğlu M. İş Hukukunda Hakimin Takdir Yetkisi ve Hakkaniyet. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2021; 7(1):63-90.

 • Kılıçoğlu M. İş Hukukunda Bedensel Zararlar ve Ölüm Hallerinde Manevi Tazminatın Belirlenmesine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2020; 6(2):231-263.

 • Kiliçoğlu M. TOPLU EYLEM VE GREN HAKKININ ULUSLARARASI HUKUK PENCERESİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. ÇALIŞMA VE TOPLUM, 2020; (67):2405-2440.

 • Kiliçoğlu M, Şahin Taşkin E. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ÖZERKLİĞİ VE SINIRLARI. LEGAL İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENNLİK HUKUKU DERGİSİ, 2020; 17(68):1421-1460.

 • Kılıçoğlu M, Şahin Taşkın E. Çalışma hayatında şiddet ve taciz. LEGAL İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2019; 16(64):1449-1490.

 • Kılıçoğlu M, Salihoğlu G. İşçi ve İşverenin Sorumluluğunda Kusurun Rolü ve İş Sözleşmesinin Feshine Etkisi. Yargıtay Dergisi, 2019; 45(2):511-570.

 • Kılıçoğlu M. İş Yargısında Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü. Yargıtay Dergisi, 2018; 44(3):1129-1160.

 • Kılıçoğlu M, Güray Ş, Kılıçoğlu Ş. Bedensel zararların tazmininde metrik hesaplamalara ilişkin karşılaştırmalı incelemeler. Legal Hukuk Dergisi, 2017; :-.

 • Süral N, Kılıçoğlu M. Prohibiting sexual harassment in the northplace in Turkey. Middle Eastern Studies, 2011; 47(4):-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Kiliçoğlu M. YENİ BİR İŞ KANUNU İÇİN SOMUT ÖNERİLER. ULUSLARARASI AKDENİZ HUKUK KONGRESİ 2022: ; 04/07/2022 - 06/07/2022

 • Kiliçoğlu M. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN HUKUKİ STATÜSÜ VE YARGI YOLU. VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ HUKUKİ STATÜSÜ ÇALIŞTAYI: ; 11/05/2022

 • Kiliçoğlu M. İŞE İADE DAVALARINDA SOMUT OLAY DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLKELER. ı.İŞ HUKUKU KONGRESİ: ; 20/01/2022 - 22/01/2022

 • Kiliçoğlu M. TOPLU İŞ HUKUKUNUN ANAYASAL DAYANAKLARI. İŞ HUKUKUNUN GÜNCEL KONULARI SEMPOZYUM 2: ANKARA; 04/06/2021

 • Kılıçoğlu M. Kamu Algısı. Yargıtay Etik Şeffaflık ve Güven Projesi Çalışma toplantısı: Ankara; 18/09/2018

 • Kılıçoğlu M. İş Güvencesine Hakim Olan İlkeler. BUHF İş Hukukunda Güncel Konular: Ankara; 29/03/2018

 • Kılıçoğlu M. Türk İş Hukuku Açısından Compliance. Türk-Alman Uluslararası İş hukuku sempozyumu: Malatya; 23/06/2011 - 24/06/2011

 • Kılıçoğlu M. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Ayrımcılık Yasağı. 50. yılında AİHM ve Türkiye sepozyumu: Ankara; 04/12/2009