Yrd. Doç. Dr. FATMA NUR ULUŞAHİN

Kamu Hukuku BölümüTel : 0312 2466666 - 1738
E-Posta : ulusahin[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2002), Ankara Üniversitesi, Hukuk
 • Yüksek Lisans (1998), Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi
 • Lisans (1993), Ankara Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


 • ANAYASA HUKUKU

 • SİYASET BİLİMİ

Kitaplar


 • Turhan M, Uluşahin N. ;Mehmet Turhan- Nur Uluşahin editors. Anayasa Hukukuna Liberal Bakışlar. Ankara: Naturel Yayınları; 2009

 • Uluşahin N. ;Yazar editors. Saf Hükümet Sistemleri Karşısında İki Başlı Yürütme Yapılanması. Ankara: Yetkin; 2007

Makaleler


 • Uluşahin N. ;Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçilmesinin Siyasal Sistemimize Etkileri: Türkiye'de Hükümet Sisteminin Geçirdiği Dönüşüm ve Geleceğe Yönelik Beklentiler. Yeni Türkiye, 2013; (51):319332-.

 • Uluşahin N. ;Türkiye'de Mevcut Hükümet Sisteminin Niteliği ve Rejimin Başkanlık Sistemine Kaymasının Getireceği Tehdit ve Tehlikeler. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 2011; 3(2):29-38.

 • Uluşahin N. ;Kutuplaşmış Bir Siyasal Sistemde Anayasa Yapmanın Güçlükleri ve Türkiye'de Yeni Bir Temel Oydaşmaya Ulaşmayı Sağlayacak Çözüm Yolları. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 2011; 3(1):19-28.

 • Uluşahin N. ;Kapatma Davasının Ardından: Yargı Kıskacında Siyaset. Birikim, 2008; (232):33-45.

 • Uluşahin N. ;Yokluk Teorisinin Anayasa Hukukundaki Yeri ve Uygulanabilirliği. Prof. Dr. Ergun Özbudun'a Armağan, 2008; II:675-737.

 • Uluşahin N. ;Anayasa Sorunu Üzerine: Sivil Anayasa Tartışmasının Gölgesinde 21 Ekim Referandumu. Ankara Barosu Dergisi, 2007; 65(3):24-34.

 • Uluşahin N. ;Azınlık Haklarından Hareketle Ulusal Azınlıklar ve Ulus-Devlet İkilemi. İnsan Hakları Yıllığı, 2007; 25:35-54.

Bildiriler


 • Uluşahin N. ;Anayasa Çalışmalarında Usule ve Esasa Yönelik Temel Sorunsal Olarak Çoğunluğun Kapsamının Genişletilmesi. Uluslararası Anayasa Hukuku Kongresi: İstanbul Kültür Üniversitesi; 11/05/2011 - 14/05/2011

 • Uluşahin N. ;Anayasa Yapım Süreci ve Kurumsal Sorunlar. Geçmişten Geleceğe Türkiye'nin Anayasa Sorunu: Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi; 29/04/2011

 • Uluşahin N. ;Türkiye'de Başkanlık Sisteminin Uygulanabilirliği. Türkiye'de Başkanlık Sistemi Uygulanabilirliği: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi; 15/12/2010

 • Uluşahin N. ;Yeni Bir Anayasa İçin Hükümet Sistemleri Tartışmaları. Yeni Bir Anayasa İçin Hükümet Sistemi Tartışmaları: İstanbul Kültür Üniversitesi; 09/12/2010

 • Uluşahin N. ;Anayasasının Yapılış Yöntemi. Demokratikleşen Türkiye'nin Yeni Anayasası: ; 01/10/2010

 • Uluşahin N. ;Türkiye'nin Siyasi Sistem Sorunları. Yeni Dönem Yeni Anayasa 23. Dönem Abant Platformu: Abant Otel; 29/04/2010 - 01/05/2010

 • Uluşahin N. ;Yeni Anayasa'da Yürütme Ne Şekilde Düzenlenmelidir?. Anayasa Kurultayı: Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi; 07/11/2009

 • Uluşahin N. ;Jeremy Waldron'un Düşüncesinde Önceden Bağlanmanın Siyasal Değeri. Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar-IV: İstanbul; 25/08/2008 - 29/08/2008

 • Uluşahin N. ;Türkiye'de 2007 Cumhurbaşkanı Seçimi Örneği ve Kutuplaşmış Bir Siyasal Sistemde Çatışma ve Siyasal Sonuçları. Türkiye'de Siyasetin Dinamikleri Sempozyumu: AİBU-Bolu; 04/04/2008 - 05/04/2008

 • Uluşahin N. ;Türkiye'de 2007 Cumhurbaşkanı Seçimi Örneği ve Kutuplaşmış Bir Sistemde Çatışma ve Sonuçları. Türkiye'de Siyasetin Dinamikleri Sempozyumu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi; 04/04/2008 - 05/04/2008

 • Uluşahin N. ;John Stuart Mill'in Zarar İlkesi ve İfade Özgürlüğü. Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı: Sheraton-Ankara; 08/01/2008 - 11/01/2008

 • Uluşahin N. ;Anayasa Yargısının Meşruiyeti. Aydınlanma ve Hukuk: Modern Hukukun Sorunları Bağlamında Türkiye'de Hukuk Sempozyumu: Osmanlı Bankası Müzesi-İstanbul; 30/11/2007 - 01/12/2007

 • Uluşahin N. ;Power-sharing Arrangements, Right-based Theory and Deliberative Democracy for Peace versus Conflict, and Stability versus Deadlock. Communication in Peace/Conlict in Communication, 2nd International Conference in Communication and Media Studies: EMU, North Cyprus; 02/05/2007 - 04/05/2007

 • Uluşahin N. ;Liberal Demokrasinin Çıkması: Çatışma Karşısında Barış için Azınlık-Çoğunluk İlişkisini Yeniden Düzenleme Gereği. Anayasa Mahkemesinin 45. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen "Evrensel Barış ve Medeniyetler Buluşmasında Anayasa Mahkemelerinin Rolü" Konulu Sempozyum: Sheraton/Ankara; 25/04/2007 - 26/04/2007