Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA KILIÇOĞLU

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1735
E-Posta : mkilicoglu[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1997), Gazi Üniversitesi, Hukuk
 • Yüksek Lisans (1991), Gazi Üniversitesi, Hukuk
 • Lisans (1978), İstanbul Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


 • İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Kitaplar


 • Kiliçoğlu M. YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA MURİS MUVAZAASI KAVRAMI VE DİĞER KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ. In:PROF.DR.SAİM ÜSTÜNDAĞ'A VEFA ANDACI. İSTANBUL: FİLİZ KİTAPEVİ; 2020. p.93-126.

 • Kılıçoglu M. Bireysel ve toplu işhukukuna ilişkin temel kanunlar. Ankara: Bilge Yayınevi; 2018

 • Kılıçoğlu M. İş Hukuku esasları yargıtay uygulaması ve İş Hukukunuyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk. Ankara: Bilge Yayınevi; 2018

 • Kılıçoğlu M, Kılıçoğlu Ada İ. Şerhli İş kanunu yorumu ve yargıtay uygulaması. Ankara: Bilge; 2016

 • Kılıçoğlu M. Tazminat Hukuku 6. Baskı. Ankara: Bilge Yayınevi; 2016

 • Kılıçoğlu M. Kira hukukundan doğan Tahliye Tespit Uyarlama Tazminat ve Alacak davaları 3. Baskı. Ankara: Bilge Yayınevi; 2015

 • Kılıçoğlu M. Dürüstlük Kuralı ve hakkın açıkça kötüye kullanılması. Ankara: Bilge Yayınevi; 2015

 • Kılıçoğlu M. Tazminat Esasları ve Hesap Yöntemleri. Ankara: Bilge Basım Yayım; 2014

 • Süral N, Kılıçoğlu M. Labor Law. In:Tuğrul Ansay , Eric C. Schneider editors. Introduction to Turkish Business Law. Netherlands: Kluwer Law İnternational BV; 2014. p.161-184.

 • Kılıçoğlu M. Trafik kazaları Tazminat-sigorta rücu yargıtay uygulaması. Ankara: Bilge; 2014

 • Kılıçoğlu M. Destekten yoksun kalma tazminatı. Ankara: Bilge yayınevi; 2014

 • Kılıçoğlu M. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu iş sözleşmesi Kanunu yorumu. Ankara: Bilge yayınevi; 2013

 • Kılıçoğlu M, Şenocak K. İş kanunu şerhi. İstanbul: Legal; 2013

 • Kılıçoğlu M. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu el Şerhi. İstanbul: Legal yayıncılık; 2012

 • Kılıçoğlu M. İlke kararları ışığında İş hukukunda Temel Kavramlar. Ankara: Turhan Kitabevi; 2009

 • Kılıçoğlu M, Şenocak K. İş güvencesi hukuku. İstanbul: Legal; 2007

 • Kılıçoğlu M. Toplu İş hukukundan doğan davalar ve çözüm yolları. İstanbul: Legal; 2007

Makaleler


 • Kılıçoğlu M, Şahin Taşkın E. Çalışma hayatında şiddet ve taciz. LEGAL İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 2019; 16(64):1449-1490.

 • Kılıçoğlu M, Salihoğlu G. İşçi ve İşverenin Sorumluluğunda Kusurun Rolü ve İş Sözleşmesinin Feshine Etkisi. Yargıtay Dergisi, 2019; 45(2):511-570.

 • Kılıçoğlu M. İş Yargısında Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü. Yargıtay Dergisi, 2018; 44(3):1129-1160.

 • Kılıçoğlu M, Güray Ş, Kılıçoğlu Ş. Bedensel zararların tazmininde metrik hesaplamalara ilişkin karşılaştırmalı incelemeler. Legal Hukuk Dergisi, 2017; :-.

 • Süral N, Kılıçoğlu M. Prohibiting sexual harassment in the northplace in Turkey. Middle Eastern Studies, 2011; 47(4):-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Kılıçoğlu M. Kamu Algısı. Yargıtay Etik Şeffaflık ve Güven Projesi Çalışma toplantısı: Ankara; 18/09/2018

 • Kılıçoğlu M. İş Güvencesine Hakim Olan İlkeler. BUHF İş Hukukunda Güncel Konular: Ankara; 29/03/2018