Araş.Gör. İBRAHİM ÇETİN

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1746
E-Posta : ibrahimcetin[at]baskent.edu.tr
  • Lisans (2016), Ankara Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


  • CEZA VE CEZA USUL HUKUKU