Dr. Öğr. Üyesi HALE AKDAĞ YÜKSEL

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1741
E-Posta : haleakdag[at]baskent.edu.tr
  • Doktora (2018), Ankara Üniversitesi, Hukuk
  • Yüksek Lisans (2010), Ankara Üniversitesi, Hukuk
  • Lisans (2007), Ankara Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


  • CEZA VE CEZA USUL HUKUKU

Bildiriler


  • Akdağ H. GDPR ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. Kamu Hukukunun Güncel Sorunları: ; 02/05/2019 - 03/05/2019

  • Akdağ H. Menstrüasyon ve Suç. II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu: ; 08/03/2019 - 09/03/2019