Dr. Öğr. Üyesi HATİKE DİLARA AĞAOĞLU CANAY

Genel Kamu Hukuku Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1764
E-Posta : hdacanay[at]baskent.edu.tr

Kitaplar


 • Şahin FS, Ağaoğlu Canay D. Suç İşlemiş Kadının Failliği Üzerine Çocuk Öldürme Suçu Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme. In:Prof. Dr. Gülriz Uygur, Dr. Nadire Özdemir editors. Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. Ankara: Seçkin; 2018. p.275-301.

 • Ağaoğlu Canay D. Hukukun Toplumsal Kaynakları. In:Prof. Dr. İlyas Doğan editors. Hukuka Giriş. Ankara: Astana; 2017. p.99-107.

 • Ağaoğlu Canay D. Kadın Suçluluğu. İstanbul: Legal; 2015

Makaleler


 • Ağaoğlu Canay HD. Melodi ve Hukukun Zaman Farkındalığı: Gerald Postema'nın Makalesi Üzerinden Disiplinlerarasılığa Bakışla, Müzik ve Hukuk Konusunda Bir Özet ve Değerlendirme. AÜHF Dergisi/ Prof. Dr. Adnan Güriz'e Armağan, 2016; (254):239-.

Bildiriler


 • Ağaoğlu Canay HD. Günlük Hayatta Kadın Hakları. Başkent'te Kadınlar Haftası IV: ; 03/03/2020

 • Ağaoğlu Canay HD. İnsan Hakları Bağlamında Aİlenin Korunması Hakkı. IX. Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu: ; 02/10/2019

 • Ağaoğlu Canay D. İnsan Hakları Bağlamında Aİlenin Korunması Hakkı. Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar IX: ; 02/10/2019 - 04/10/2019

 • Ağaoğlu Canay D. Fahişelik: Esaret/Özgürlük Geriliminde Bir Kadınlık Hali (Bir Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerinden Değerlendirme). II. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu: ; 08/03/2019 - 09/03/2019

 • Ağaoğlu Canay D. Hukuk-Ahlak Kıskacında Cinsellik. Başkent'te Kadınlar Haftası II/ Cinselliğe Kavramsal Bakış: ; 14/03/2018

 • Ağaoğlu Canay D. Hukuk ve Estetik Üzerine. Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar VIII: ; 15/05/2017 - 18/05/2017

 • Ağaoğlu Canay HD. Kadın Suçluluğu. Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu: ; 10/03/2017 - 11/03/2017