Dr. Öğr. Üyesi ÜMİT VEFA ÖZBAY

Roma Hukuku Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 2182
E-Posta : uvozbay[at]baskent.edu.tr
  • Doktora (2018), Ankara Üniversitesi, Hukuk
  • Yüksek Lisans (2015), Ankara Üniversitesi, Hukuk
  • Lisans (2009), Başkent Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


  • ROMA HUKUKU

Kitaplar


  • Özbay ÜV. Roma Hukukunda ve Türk Hukukunda Tüketim Ödüncü (Karz) Sözleşmesi. Ankara: Yetkin Yayınevi; 2019

Makaleler


  • Özbay ÜV. Roma Hukukunda ve Çağdaş Hukukta Hakkaniyeti Sağlama Yolları. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016; 2(1):121-145.

  • Özbay ÜV. Roma Hukuku Sözleşmeler Sisteminde Kullanım Ödüncü Sözleşmesinin Yeri Ve Tarafların Bu sözleşmeden doğan borç ve sorumlulukları. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2015; 1(1):445-477.

Bildiriler


  • Yücer Aktürk İ, Özbay ÜV. Yapı Malikinin Sorumluluğunda Zamanaşımı Sorunu. Akit Dışı Kusursuz Sorumlulukta Bedensel Zararlar Uluslararası Kongresi: Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi; 19/11/2018 - 22/11/2018

  • Özbay ÜV. Roma Tarihi, Roma Hukuku ve Corpus Iuris Civilis. Başkent Hukuk Buluşmaları: Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi; 06/02/2018