Öğr.Gör. ATALAY ÖZDEMİR

Medeni Hukuk Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1743
E-Posta : atalayozdemir[at]baskent.edu.tr

Çalışma Alanları


  • ÖZEL HUKUK

  • MEDENİ HUKUK

Makaleler


  • Güven K, Özdemir A. ENERJİ SAĞLAMA SÖZLEŞMELERİNDE YAN YÜKÜMLÜLÜKLER VE İŞLEVLERİ. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2017; 3(1):11-46.

  • Özdemir A. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. Maddesinde Yer Alan ve Tüketici Hakem Heyetlerinin Görevini Belirleyen Parasal Sınırların, Enerji Sağlama Sözleşmelerinde Uygulanması Sorunu. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016; 2(2):73-102.