Dr. Öğr. Üyesi DERYA DOĞRU

Genel Kamu Hukuku Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1731
E-Posta : dkarakoc[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2018), Ankara Üniversitesi, Kamu Hukuku/Genel Kamu Hukuku
 • Yüksek Lisans (2011), Gazi Üniversitesi, Kamu Hukuku/Anayasa Hukuku
 • Lisans (2008), Başkent Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


 • İNSAN HAKLARI HUKUKU, GENEL DEVLET TEORİSİ

 • GENEL KAMU HUKUKU

Kitaplar


 • Doğru D. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargılamasında Takdir Marjı Doktrini. Ankara: Turhan Yayınevi; 2019

Makaleler


 • Doğru D. Türk Hukukunda Yürütmeyi Durdurma Sorunu: Tarihsel Gelişimi, Düzenlenişi ve Niteliği Üzerine Tartışmalar. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016; 2(2):231-260.

 • Karakoç D. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Yargı Kararlarına Yansıyan Geçici Maddelerinin Kazanılmış Hak Açısından İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası-Prof Dr. İlhan Özay Armağanı, 2011; 69(1):1003-1018.

Bildiriler


 • Doğru D. İnsan Hakları Koruma Sistemini Zayıflatan Bir Unsur Olarak AİHM Yargılamasını Etkisi Altına Alan Takdir Marjı Doktrini. Ankara Barosu 11. Uluslararası Hukuk Kurultayı: Ankara; 09/01/2020 - 12/01/2020

 • Doğru D. Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararlarının Bağlayıcılığı ve İcrası Sorunu. Bireysel Başvuru Sempozyumu (Bilkent Üniversitesi Hukukta Kariyer Klubü): Ankara; 02/11/2019

 • Doğru D. Anayasal Düzenin Korunmasında Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması. Hukukun Üstünlüğü ve Anayasa Düzenininin Korunması Sempozyumu (15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği): Ankara; 17/07/2019

 • Doğru D. Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Hakkına İlişkin Konu Bakımından Yetki Tartışmaları. Kamu Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu (Başkent Üniversitesi CEKAMER ve Hukuk Fakültesi): Ankara; 02/05/2019

 • Doğru D. Türk Kadınının Siyasi Haklarını Kazanması ve Günümüzde Siyasi Temsilde Karşılaştığı Sorunlar. Ord. Prof. Dr. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Kuruluşunun Birinci Yıldönümü Paneli-Cumhuriyet Döneminde Türk Kadını: ; 05/12/2018