Doç. Dr. ZEYNEP İPEK YÜCER

Medeni Hukuk Anabilim DalıTel : 0312 246 6666 / 1686
E-Posta : yucer[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2012), Ankara Üniversitesi, Hukuk
 • Yüksek Lisans (2006), Başkent Üniversitesi, Hukuk
 • Lisans (2005), Başkent Üniversitesi, Hukuk

Çalışma Alanları


 • ÖZEL HUKUK

 • MEDENİ HUKUK

Kitaplar


 • Yücer Aktürk İ, Eren F. Türk Miras Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları; 2019

 • Yücer Aktürk İ, Topuz M, Akipek Ş, Yavuz C. İpek Yücer Aktürk editors. Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları. Ankara: Yetkin Yayınları; 2019

Makaleler


 • Özbek M, Yücer Aktürk İ. Sözleşmelerdeki Boşlukların Tahkim Yoluyla Doldurulması. NOTERLER BİRLİĞİ DERGİSİ, 2019; 1(1):9-41.

 • Yücer Aktürk I. Gaipliğin Miras Hukukundaki Yeri. Yargıtay Dergisi, 2018; 45(3):633-652.

 • Yücer Aktürk İ. VİYANA SATIM SÖZLEŞMESİNDE SATICININ AYIPTAN DOĞAN SORUMLULUĞU. ANKARA BAROSU DERGİSİ, 2014; 1(1):209-241.

Bildiriler


 • Yücer Aktürk I. tüketici işmelerinde satıcının temerrüdü. tüketici hukukunun güncel sorunları: ; 21/11/2018

 • Yücer Aktürk İ. Tüketici İşlemlerinde Satıcının Temerrüdü. Tüketici Hukuku'nun Güncel Sorunları: Başkent Üniversitesi; 21/11/2018

 • Yücer İ. Tüketici İşlemlerinde Satıcının Temerrüdü. Tüketici Hukuku'nun Güncel Sorunları: Başkent Üniversitesi; 21/11/2018

 • Yücer Aktürk İ, Özbay ÜV. Yapı Malikinin Sorumluluğunda Zamanaşımı Sorunu. Akit Dışı Kusursuz Sorumlulukta Bedensel Zararlar Uluslararası Kongresi: Türkiye Barolar Birliği; 20/11/2018 - 24/11/2018