BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi

 

Sunumlar

HUKUK FAKÜLTESİ 2017-2018 AKADEMİK YILI ETKİNLİKLERİ

B.Ü. Hukuk Fakültesi olarak iki haftada bir ''Hukuk Buluşmaları" adı altında hukuk seminerleri yapılacaktır. Herkese açık düzenlenecek olan bu toplantılarda araştırma görevlilerimiz kendi çalışma alanlarına ilişkin konularda tebliğ vereceklerdir. Sunum konuları aşağıda verilmiştir, siz değerli öğrencilerimizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız. 

Yer: Hukuk Fakültesi Mahkeme Salonu

Saat: 14.00 

1. Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukukunda Grev Hakkı (28 Kasım 2017) - Ar.Gör. Berna Öztürk

2. Kadının İnsan Hakları (Üreme Hakkı) (12 Aralık 2017) - Ar.Gör. Rasime Eşelioğlu Değirmenci

3. Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Hakları (26 Aralık 2017) - Ar.Gör. Cansu Cindoruk

4. Doğuştan veya dil öncesi dönemden itibaren işitme engelli olan kişilerin ceza muhakemesi hukukundan kaynaklanna bazı haklarını kullanamadığı durumlar ve ABD'deki uygulama (23 Ocak 2018) - Ar.Gör. Kıvılcım Ceren Büken

5. Roma Tarihi, Roma Hukuku ve Corpus Luris Civilis (6 Şubat 2018) - Ar.Gör. Ümit Vefa Özbay

6. Komünlerden Günümüze Belediyecilik (20 Şubat 2018) - Ar.Gör. Bilge Serin Çelik

7. Kıymetli Evrak ve Menkul Kıymetler Kapsamında Ürün Senetleri (20 Şubat 2018) - Ar.Gör. Emre Yolcu 

8. Manevi Tazminat Taleplerinin Belirsiz Alacak ve Kısmi Davaya Konu Edilmesi (6 Mart 2018) - Ar.Gör. Aybüke Basım

9. Kuvvet Kullanma Hukukunda Bitmeyen Tartışma: Karşılıklık ilkesi mi Kolektif Güvenlik Sistemi mi? (20 Mart 2018) - Ar.Gör. Alican Abut

10. Varlık Vergisi (3 Nisan 2018) - Ar.Gör. Esra Demir

11. Elektronik Tüketici Sözleşmelerinde Yetki (17 Nisan 2018) - Ar.Gör. Aslıhan Çoban

12. Sponsorluk Sözleşmeleri (24 Nisan 2018) - Ar.Gör. Bengisu Önder

13. Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm (8 Mayıs 2018) - Ar.Gör. Ceren DoğruBaşkanlık Sisteminde Başkanın Statüsü (2 Mayıs 2
14. Belge ve Senet (15 Mayıs 2018) - Ar.Gör. Bersun Sarıgül 

15. Fikri Mülkiyet Kanunu Madde 10 Kapsamında Eser (22 Mayıs 2018) - Ar.Gör. Ceren Demirel

16  Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi (29 Mayıs 2018) - Ar.Gör. S. Samet Bilge