BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi

 

Sunumlar

HUKUK FAKÜLTESİ ETKİNLİKLERİ

B.Ü. Hukuk Fakültesi olarak iki haftada bir ''Hukuk Buluşmaları" adı altında hukuk seminerleri yapılacaktır. Herkese açık düzenlenecek olan bu toplantılarda araştırma görevlilerimiz kendi çalışma alanlarına ilişkin konularda tebliğ vereceklerdir. Sunum konuları aşağıda verilmiştir, siz değerli öğrencilerimizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız. 

Yer: Hukuk Fakültesi Mahkeme Salonu

Saat: 14.00

1. Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukukunda Grev Hakkı (28 Kasım 2017)

2. Kadının İnsan Hakları (Üreme Hakkı) (12 Aralık 2017)

3. Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Hakları (26 Aralık 2017)

4. Doğuştan veya dil öncesi dönemden itibaren işitme engelli olan kişilerin ceza muhakemesi hukukundan kaynaklanna bazı haklarını kullanamadığı durumlar ve ABD'deki uygulama (23 Ocak 2018)

5. Roma Tarihi, Roma Hukuku ve Corpus Luris Civilis (6 Şubat 2018)

6. Komünlerden Günümüze Belediyecilik (20 Şubat 2018)

7. Kıymetli Evrak ve Menkul Kıymetler Kapsamında Ürün Senetleri (20 Şubat 2018) 

8. Manevi Tazminat Taleplerinin Belirsiz Alacak ve Kısmi Davaya Konu Edilmesi (6 Mart 2018)

9. Kuvvet Kullanma Hukukunda Bitmeyen Tartışma: Karşılıklık ilkesi mi kolektif Güvenlik Sistemi mi? (20 Mart 2018)

10. Varlık Vergisi (3 Nisan 2018)

11. Elektronik Tüketici Sözleşmelerinde Yetki (17 Nisan 2018)

12. Sponsorluk Sözleşmeleri (24 Nisan 2018)

13. Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm (8 Mayıs 2018)Başkanlık Sisteminde Başkanın Statüsü (2 Mayıs 2018)

14. Belge ve Senet (15 Mayıs 2018)

15. Fikri Mülkiyet Kanunu Madde 10 Kapsamında Eser (22 Mayıs 2018)

16  Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi (29 Mayıs 2018)