BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi

 

Duyurular
BAŞKENT HUKUK BULUŞMALARI

B.Ü. Hukuk Fakültesi olarak iki haftada bir "Başkent Hukuk Buluşmaları" adı altında hukuk seminerleri yapılacaktır. Bu toplantılarda fakültemiz araştırma görevlileri kendi çalışma alanlarına ilişkin konularda tebliğler sunacaklardır. 

Konu: Karşılaştırmalı Hukuk ve Türk Hukukunda Grev Hakkı

Tarih ve saati 28 Kasım 2017 Salı - Saat: 14.00

Yer: Hukuk Fakültesi Mahkeme Salonu (C Blok 1. Kat)

Konuşmacı: Araş.Gör. Berna Öztürk 

Katılım Şartı: Herkese açıktır.