BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi

 

Duyurular
Matbu Dilekçeler (ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE)

1. MADDİ HATA DİLEKÇESİ (Akademik takvim, sınav sonrasında "öğrenci maddi hata itiraz süreci"nde doldurulacak)
 

2. DERS ÇAKIŞMA DİLEKÇESİ (Akademik takvim, kayıtlar sonrasında çakışan dersler varsa "ders ekleme-silme" dönemi için doldurulacak)
 

3. TEK DERS SINAV DİLEKÇESİ (Akademik takvimde yer alan tarihlerde yapılacaktır. Mezun durumunda olanlar için düzenlenmiştir).

   TEK DERS SINAV SÜREÇLERİ
- 14-15 Haziran 2017: Mezun durumundaki öğrencilerin tek ders sınav başvurusu ve ücret ödeme

- 19-20 Haziran 2017: Tek Ders Sınavı

- 22 Haziran 2017: Tek ders sınav sonuçlarının ilanı.